Sanering av exteriör, interiör och föremål

NEO-metoden är mycket effektiv för sanering av brandskador,  mögel, åldersdefekter på äldre byggnader,  offentlig konst och fasader – till och med böcker.  Saneringen lämnar inte  några rester efter sig.

Brand och mögelsanering

FÖRE

EFTER

Offentlig konst

FÖRE

EFTER

Utomhusmiljöer

Del av mur. 

Träveranda som fått färgen tillbaka.

GALLERI