Bilverkstäder & lackboxar

Rengöring av Bilverkstäder & lackboxar

Bilverkstäder & lackboxar

Rengöring av bilverkstäder & lackboxar – Oavsett om det gäller golv eller andra ytor finns det många olika rengöringsuppgifter att utföra på verkstäder. I slutändan stärker detta inte bara värdebevarandet – att ha en ren verkstad leder också till nöjdare medarbetare och kunder och högre produktivitet inom hela företaget.

VIKTEN AV RENLIGHET OCH ORDNING I VERKSTADEN

Att ha en ren och snygg verkstad är mycket viktig på flera plan. Å ena sidan ger dessa faktorer kunderna ett positivt helhetsintryck av företaget och visar dem att deras fordon är i professionella händer och kommer att hanteras med försiktighet. Å andra sidan är en ren och städad miljö en viktig komponent för effektiva och säkra arbetsprocesser. Om man i varje arbetssteg måste avbryta för att smuts förhindrar nästa åtgärd kommer även de enklaste uppgifterna att ta mycket längre tid än nödvändigt och produktiviteten blir lägre.

RENLIGHETEN OCH SÄKERHETEN GÅR HAND I HAND I VERKSTADEN

Verkstadsrengöring inte bara ett nödvändigt ont när det gäller det estetiska  utan är extremt viktigt ur ett säkerhetsperspektiv: Att ha rena golv – till exempel utan några oljepölar – innebär minimerade halkrisker, vilket är ett krav, och det förebygger risken för fallolyckor.

RENGÖRING AV LACKBOXAR

Lackboxar menas med där bilarna lackas och torkas efter lackering. Här tillförs mycket jämn värme för att färgen skall torka fint. I golven finns utsug för luft och ångor. Tak och sidor av lackeringsboxen finns värmeutförseln.

När dessa aggregat och kanaler sätts igen slutar cirkulationen av luften fungera. Partiklar av damm och färg kommer då att finnas i lackboxens luft vilket kommer ge lacken små prickar och bli ojämn. Detta medför extra arbete att polera bort prickarna och brukar ta mycket arbetstid och mantimmar.

Oavsett om det gäller golv eller andra ytor finns det många olika rengöringsuppgifter att utföra på verkstäder. I slutändan stärker detta inte bara värdebevarandet – att ha en ren verkstad leder också till nöjdare medarbetare och kunder och högre produktivitet inom hela företaget.

VIKTEN AV RENLIGHET OCH ORDNING I VERKSTADEN

Att ha en ren och snygg verkstad är mycket viktig på flera plan. Å ena sidan ger dessa faktorer kunderna ett positivt helhetsintryck av företaget och visar dem att deras fordon är i professionella händer och kommer att hanteras med försiktighet. Å andra sidan är en ren och städad miljö en viktig komponent för effektiva och säkra arbetsprocesser. Om man i varje arbetssteg måste avbryta för att smuts förhindrar nästa åtgärd kommer även de enklaste uppgifterna att ta mycket längre tid än nödvändigt och produktiviteten blir lägre.

RENLIGHETEN OCH SÄKERHETEN GÅR HAND I HAND I VERKSTADEN

Verkstadsrengöring inte bara ett nödvändigt ont när det gäller det estetiska  utan är extremt viktigt ur ett säkerhetsperspektiv: Att ha rena golv – till exempel utan några oljepölar – innebär minimerade halkrisker, vilket är ett krav, och det förebygger risken för fallolyckor.

RENGÖRING AV LACKBOXAR

Lackboxar menas med där bilarna lackas och torkas efter lackering. Här tillförs mycket jämn värme för att färgen skall torka fint. I golven finns utsug för luft och ångor. Tak och sidor av lackeringsboxen finns värmeutförseln.

När dessa aggregat och kanaler sätts igen slutar cirkulationen av luften fungera. Partiklar av damm och färg kommer då att finnas i lackboxens luft vilket kommer ge lacken små prickar och bli ojämn. Detta medför extra arbete att polera bort prickarna och brukar ta mycket arbetstid och mantimmar.

UPPRÄTTA ETT SERVICEAVTAL FÖR REGELBUNDEN STÄDNING I VERKSTAD OCH LACKBOXAR 

Att ta fram en plan för regelbunden städning av verkstaden kan till en början låta som extra kostnad. Men på längre sikt lönar det sig att ha konsekvent rengöring av verkstaden. Det kommer till och med att ge kostnadsbesparingar. Det beror på att väl underhållna lokaler, fastigheter, golvbeläggningar och ventilationssystem, bevarar sitt värde längre så att de inte behöver bytas ut lika ofta.

SERVICEAVTAL FÖR MER OMFATTANDE GRUNDRENGÖRING I VERKSTAD OCH LACKBOXAR 

Icke desto mindre behöver man fortfarande utföra grundligare rengöring med jämna mellanrum. Till exempel bör golvet få en extra noggrann rengöring, sällan använda områden behöver rengöras, filter bör rengöras eller ersättas, fläckar tas bort och specialavfall kasseras på rätt sätt och så vidare.

Grundrengöring av verkstaden ska schemaläggas med fasta, regelbundna intervaller. Om möjligt baserar man denna plan utifrån erfarenhet om när företaget har mindre att göra och de områden som ska rengöras är mindre upptagna än vanligt.

NEO METODEN

Det finns oftast roterande växlar och batterier i ventilationssystem till lokalerna. Dessa växlare är så igensatta av slipdamm och lackdamm att växlarna slutar att fungera. Här frigör vi dem så gott som helt från smutsen med NEO-metoden.

Genom att NEO rengör aggregaten och kanalerna med NEO-metoden frigör vi passagen av smutsig luft och verkningsgraden får sin effekt igen. Besparing av pengar är mycket stor och omsättningen av fler bilar som lackeras ökar markant vilket leder till större omsättning för företaget.

Väggar och golv är mycket igensatta av lackfärger efter år av lackering. Detta tar vi enkelt bort med NEO-metoden.

Idag har NEO många verkstäder runt om i landet vi servar och har med NEO-metoden ökat omsättningarna och förlängt livslängden på aggregaten.

Du kan teckna våra serviceavtal där vi har en årlig rengöring och en månatlig servicegenomgång av verkstaden. Vi utför även byten och justeringar av ventilationsaggregaten samt kanalerna.

Exempel på VANLIGA PROBLEMOMRÅDEN PÅ Bilverkstäder & lackboxar

Lackboxar

När dessa aggregat och kanaler sätts igen slutar cirkulationen av luften fungera. Partiklar av damm och färg kommer då att finnas i lackboxens luft vilket kommer ge lacken små prickar och bli ojämn. Detta medför extra arbete att polera bort prickarna och brukar ta mycket arbetstid och mantimmar.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan