Fastigheter, Hotell och Sjukhus

Metal sheet corrugated roof on rooftop of industry factory. Steel structure of station building

Energioptimering för Fastigheter, Hotell och Sjukhus

Vi på Nordisk Energioptimering erbjuder underhållstjänster av ventilationssystem, värme- och kylaggregat samt ridå- och entrévärmare för fastigheter. Vårat mål är att hålla fastigheterna i toppskick för att förhindra hälsorisker, brandrisker, ökade energikostnader och kostsamma reparationer. Företaget erbjuder också OVK-certifiering och energideklarationer för att uppfylla de högsta kvalitets standarderna i branschen.

Nordisk Energioptimering minskar era kostnader

Nordisk Energioptimering rengör era ventilationssystemen för att säkerställa en effektiv drift och förbättra inomhusklimatet. 

Rengöring av ventilationssystem är viktigt för att säkerställa en effektiv drift och förbättra inomhusklimatet. Nedsmutsning i enheter som värmebatterier, kylbatterier, kylbafflar, luftkanaler, eller värmeväxlare kan ha en betydande inverkan på både energiförbrukningen och inomhusklimatet.

Studier har visat att nedsmutsade ventilationssystem kan leda till ökat tryckfall, vilket kan orsaka ökad elförbrukning för fläktarna. Dessutom kan det minska flödet och öka trycket på enheterna, vilket kan förkorta deras livslängd och leda till ökade resurskrav på komponenterna. Det mekaniska slitaget av ventilationskomponenter som orsakas av nedsmutsning kan också leda till en försämring av inomhusklimatet och ökad risk för brand.

Regelbunden rengöring av ventilationssystem är därför viktigt för att undvika dessa problem. Det kan hjälpa till att sänka energikostnader, förbättra inomhusklimatet och minska risken för brand och andra skador. Att välja en pålitlig och erfaren leverantör för rengöring av ventilationssystem kan vara en bra investering för fastighetsförvaltare och fastighetsägare.

TRADITIONELLA RENGÖRINGSMETODER SKADAR OCH SKAPAR ÖKADE KOSTNADER

Att rengöra ventilationsaggregat, lameller och maskiner är ingen lätt uppgift. Traditionella rengöringsmetoder som högtryckstvätt med vatten kan göra mer skada än nytta, detta eftersom högtryckstvätt med vatten kan skada lameller/maskiner/elektronik eller till och med utlösa en kemisk reaktion som förvandlar smuts till hårda block och beläggningar som sätter igen aggregaten. Det innebär att med traditionella rengöringsmetoder är det mycket svårt att rengöra aggregat utan att riskera stor skada på dem!

NEO-METODEN FÖR EFFEKTIV RENGÖRING FÖR VENTILATIONSSYSTEM

Nordisk Energioptimering använder sig utav sin egenutvecklade och innovativa metod, NEO-metoden, som är en kombination av torris och specialutrustning för effektiv rengöring.
Fördelen med NEO-metoden är att åtkomligheten är mycket god där ingen eller ringa demontering krävs vilket förkortar driftstoppen avsevärt och genom att använda torris är risken för skador på lameller, maskiner och elektronik minimal.

UPPRÄTTA ETT SERVICEAVTAL FÖR REGELBUNDEN SERVICE OCH RENGÖRING

Att ta fram en plan för regelbunden rengöring av ventilationssystem och värme- och kylaggregat samt ridå- och entrévärmare kan till en början låta som en extra kostnad, men på längre sikt lönar det sig att ha kontinuerlig rengöring av systemen, vilket till och med kommer att bidra till kostnadsbesparingar. Detta beror på att väl underhållna lokaler, fastigheter, och ventilationssystem bevarar sitt värde längre så att de inte behöver bytas ut lika ofta.

VI PÅ NORDISK ENERGIOPTIMERING HAR EFFEKTIVISERAT OVK PROCESSEN

Vi på Nordisk Energioptimering har även gjort det till vårt uppdrag att effektivisera processen rörande OVK. Vi erbjuder dessutom ventilationsrengöring, kanalrengöring, rengöring av kylbafflar, kylkondensorer/förångare och injusteringstjänster i samband med OVK-inspektionen.

Exempel på VANLIGA PROBLEMOMRÅDEN för fastigheter, hotell och sjukhus

Rengöring av Kyltorn

Kyltorn

Kylrören och väggarna i kyltornen är oftast beklädda med mycket kalk och mossa samt alger. Genom att tömma ut vattnet i aggregatet kan vi börja ta bort beläggningen och frigöra ytorna från beläggningarna som täcks inuti aggregatet. 

Kylkondensorer

Alla typer av kylkondensorer står oftast utomhus. Alger, kalk, ärgningar, salt, löv, fjädrar, pollen m.m fastnar på lameller och kylrör samt på fläktbladen och hindrar full effekt eller så löses aluminiumen upp av vattnet som blandas med kemikalie

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan