Bostadsrättsföreningar

Nordisk Energioptimering erbjuder professionella OVK-besiktningar och energideklarationer för bostadsrättsföreningar . Kontakta oss!

professionella OVK-besiktningar och energideklarationer för bostadsrättsföreningar

Nordisk Energioptimering  erbjuder en rad tjänster för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Vi förstår att det finns  mycket har mycket att hålla reda på, och erbjuder därför tjänster som hjälper till att underlätta för bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare. Vi vill hjälpa dig som fastighetsförvaltare och fastighetsägare att undvika hälsorisker, brandrisker, ökade energikostnader och kostsamma reparationer genom att se till att systemen är i gott skick.Vårt tjänsteutbud inkluderar professionella OVK-besiktningar och energideklarationer. Företagets OVK-certifiering och energideklarationer uppfyller de högsta kvalitetssäkringsstandarderna i branschen. Detta kan ge fastighetsförvaltare och fastighetsägare trygghet i att deras fastigheter uppfyller gällande lagar och förordningar. Nordisk Energioptimering erbjuder professionella OVK-besiktningar och energideklarationer för bostadsrättsföreningar . Kontakta oss!

Vi erbjuder också teknisk service på ventilationssystem och relaterade utrustning, inklusive rengöring och justering av ventilationssystem och luftkanaler. Genom att anlita Nordisk Energioptimering kan du få hjälp med att upprätta ett serviceavtal som innebär regelbundet underhåll av ditt ventilationssystem, värme- och kylaggregat, På så sätt kan du vara säker på att systemen fungerar som de ska och att du kan ha ett gott samvete och god ekonomi . På så sätt kan lägga tid och fokusera på annat.

Om du vill ha hjälp med att hålla ditt ventilationssystem i gott skick och undvika hälsorisker, brandrisker, och ökade energikostnader.  Om du letar efter en pålitlig och professionell leverantör av OVK-besiktningar, energideklarationer, och teknisk service på luft och ventilation, är Nordisk Energioptimering  det rätta valet för dig.

TRADITIONELLA RENGÖRINGSMETODER SKADAR OCH SKAPAR ÖKADE KOSTNADER

Att rengöra ventilationsaggregat, lameller och maskiner är ingen lätt uppgift. Traditionella rengöringsmetoder som högtryckstvätt med vatten kan göra mer skada än nytta, detta eftersom högtryckstvätt med vatten kan skada lameller/maskiner/elektronik eller till och med utlösa en kemisk reaktion som förvandlar smuts till hårda block och beläggningar som sätter igen aggregaten. Det innebär att med traditionella rengöringsmetoder är det mycket svårt att rengöra aggregat utan att riskera stor skada på dem!

NEO-METODEN FÖR EFFEKTIV RENGÖRING FÖR VENTILATIONSSYSTEM

Nordisk Energioptimering använder sig utav sin egenutvecklade och innovativa metod, NEO-metoden, som är en kombination av torris och specialutrustning för effektiv rengöring.
Fördelen med NEO-metoden är att åtkomligheten är mycket god där ingen eller ringa demontering krävs vilket förkortar driftstoppen avsevärt och genom att använda torris är risken för skador på lameller, maskiner och elektronik minimal.

UPPRÄTTA ETT SERVICEAVTAL FÖR REGELBUNDEN SERVICE OCH RENGÖRING

Att ta fram en plan för regelbunden rengöring av ventilationssystem och värme- och kylaggregat samt ridå- och entrévärmare kan till en början låta som en extra kostnad, men på längre sikt lönar det sig att ha kontinuerlig rengöring av systemen, vilket till och med kommer att bidra till kostnadsbesparingar. Detta beror på att väl underhållna lokaler, fastigheter, och ventilationssystem bevarar sitt värde längre så att de inte behöver bytas ut lika ofta.

VI PÅ NORDISK ENERGIOPTIMERING HAR EFFEKTIVISERAT OVK PROCESSEN

Vi på Nordisk Energioptimering har även gjort det till vårt uppdrag att effektivisera processen rörande OVK. Vi erbjuder dessutom ventilationsrengöring, kanalrengöring, rengöring av kylbafflar, kylkondensorer/förångare och injusteringstjänster i samband med OVK-inspektionen.

Gå in på Serviceavtal  och se vad NI behöver för er förening.

Typiska Applikationer på bostadsföreningar

Rengöring av Kyltorn

Kyltorn

Kylrören och väggarna i kyltornen är oftast beklädda med mycket kalk och mossa samt alger. Genom att tömma ut vattnet i aggregatet kan vi börja ta bort beläggningen och frigöra ytorna från beläggningarna som täcks inuti aggregatet. 

Kylkondensorer

Alla typer av kylkondensorer står oftast utomhus. Alger, kalk, ärgningar, salt, löv, fjädrar, pollen m.m fastnar på lameller och kylrör samt på fläktbladen och hindrar full effekt eller så löses aluminiumen upp av vattnet som blandas med kemikalie

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan