Kylkondensorer

Nordisk Energioptimering är experter på rengöring av kylkondensorer. Vår unika metod är både skonsam och effektiv

Rengöring av kylkondensorer.

Nordisk Energioptimering är experter på rengöring av kylkondensorer. Vår unika metod är både skonsam och effektiv.

kylkondensorer

En kylkondensator är en typ av kylkomponent som används i ventilationssystem för att kyla luften som passerar genom systemet. Detta kan vara användbart i situationer där det är viktigt att hålla lufttemperaturen på en viss nivå, till exempel i stora byggnader eller industrier där det finns behov av att reglera inomhusklimatet.

Kylkondensatorn fungerar genom att kylluft eller kylvätska, passerar genom en serie rör som är omgivna av luften som ska kylas. När luften passerar genom rören kyls den ner av kylluften eller kylvätskan, vilket resulterar i att fukt som finns i luften kondenseras och bildar vatten. Detta vatten samlas sedan i en behållare och töms bort regelbundet.

För att säkerställa att kylkondensatorn fungerar optimalt krävs det att systemet är väl underhållet och att kylvätskan hålls på en konstant nivå. Det är också viktigt att kontrollera behållaren regelbundet för att se till att vattnet töms bort och att systemet inte läcker.

Kylkondensatorer kan vara antingen luftkylda eller vattenkylda, beroende på hur de är konstruerade. Luftkylda kondensatorer använder luft som kylmedium, medan vattenkylda kondensatorer använder vatten för att kyla kylvätskan. Båda typerna av kondensatorer har sina fördelar och nackdelar, och valet av vilken typ som är lämpligast beror på systemets specifika behov och krav.

Rengöring av kylkondensorer

Kylkondensorer står oftast utomhus,. Detta innebär att de är exponerade för väder och vind och smuts 24/7 på ett eller annat sätt. Väldigt många av aggregaten vattenbegjuts för att få någon typ av kyleffekt. Dessa dysor och vattenspridare står och sprutar vatten hela tiden eller med timer under försomrarna, somrarna och eftersommaren under drygt 7-8 månader.   Alger, kalk, ärgningar, salt, löv, fjädrar, pollen m.m fastnar på lameller och kylrör samt på fläktbladen och hindrar full effekt eller så löses aluminiumen upp av vattnet som blandas med kemikalier. 

Rengöringsbehovet för kylkondensatorer i ventilationssystem beror på en rad olika faktorer, inklusive hur ofta systemet används, vilken typ av luft som passerar genom systemet och exponering av luftföroreingar. Generellt sett är det dock viktigt att hålla kondensatorerna i ett ventilationssystem rena för att säkerställa att de fungerar optimalt och för att undvika problem som kan uppstå om de inte rengörs regelbundet.

Ett av de viktigaste skälen till att det är viktigt att hålla kondensatorerna rena är att de kan bli täckta av damm och smuts, vilket kan påverka deras förmåga att kyla luften som passerar genom dem. Om kondensatorerna är täckta av damm kan detta resultera i att systemet inte fungerar så effektivt som det ska, och det kan också leda till att systemet blir mindre energieffektivt.

En annan anledning till att det är viktigt att hålla kondensatorerna rena är att de kan bli igensatta med fukt och bakterier som kan påverka luftkvaliteten i en byggnad. Detta kan resultera i dålig lukt och kan också leda till hälsoproblem för de som andas in luften i byggnaden.

Det är därför viktigt att rengöra kondensatorerna i ett ventilationssystem regelbundet för att säkerställa att de fungerar optimalt och för att undvika problem som kan uppstå om de inte rengörs. Det finns olika metoder för att rengöra kondensatorer.

TRADITIONELLA RENGÖRINGSMETODER kan SKADa OCH SKAPA miljöutsläpp samt ÖKADE KOSTNADER

Rengöring av kondensatorer i ventilationssystem kan skada kondensatorerna på olika sätt, beroende på vilken metod som används och hur den utförs. Här är några exempel på hur rengöring kan skada kondensatorer:

  • Om man använder en tryckluftspistol med för högt tryck kan det skada kondensatorerna genom att skapa sprickor eller hål i dem.
  • Om man använder en hård borste eller andra mekaniska verktyg för att ta bort damm och smuts kan det skada kondensatorernas ytor och göra att de blir ojämna och mindre effektiva.
  • Om man använder skarpa föremål, som knivar eller skalpeller, för att skrapa bort damm och smuts kan det skada kondensatorernas ytor och orsaka repor och andra skador.
  • Om man använder kemikalier, såsom avfettningsmedel eller lösningsmedel, i för höga koncentrationer eller under för lång tid kan det skada kondensatorernas ytor och orsaka korrosion.

Det är därför viktigt att välja en lämplig rengöringsmetod och att utföra rengöringen på ett försiktigt och försiktigt sätt för att undvika skador på kondensatorerna

 NEO-METODEN OCH RENGÖRING AV Kondensatorer

Nordisk Energioptimering använder sig utav sin egenutvecklade och innovativa metod, NEO-metoden, som är en kombination av torris och specialutrustning för effektiv rengöring. Neo-metoden innebär att man använder kolsyreis i flytande form för att skjuta bort smuts, föroreningar och andra ämnen från ytan av kondensatorerna. Detta är en effektiv metod för att få bort även de mest fastsittande föroreningar, såsom mögel, alger och annan smuts.

En av de främsta fördelarna med NEO metoden är att det är en skonsam metod som inte skadar ytan på kondersatorn. Detta är viktigt eftersom kondensatorer har många rör och är utsatta för mycket föroreningar, så att använda en metod som inte skadar ytan är viktigt för att bevara dess livslängd och effektivitet.

Dessutom är NEO metoden en snabb och enkel metod att använda. Det är också mycket miljövänligt eftersom kolsyre är en naturligt förekommande gas och inte släpper ut några skadliga ämnen i luften.

Sammanfattningsvis är NEO metoden den bästa metoden att rengöra kyltorn eftersom den är effektivt, skonsamt och miljövänligt.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan