Mögel

Sanering av mögel

Mögel har potential att vara ett mycket farligt och oroande problem i alla fastigheter och lokaler. Det kan orsaka omfattande skador, inte bara på byggnader utan även på människors hälsa – med symtom som sträcker sig från astmatiska reaktioner till trötthet, hosta och nästäppa. 

Nordisk Energioptimering erbjuder helhetslösningar för att ta itu med fuktproblem, mögelutbrott och förhindra att de återkommer. Vi utför saneringsarbeten i både byggnadens interiörer och underjordiska utrymmen .  Du får alltid en detaljerad rapport med fotobekräftelse som beskriver situationen före och allt arbete som utförts under din service!

Vårt team erbjuder service för övergripande saneringsarbeten. Så om din fastighet eller lokal uppvisar tecken på mögelrelaterade problem som dålig lukt eller synlig tillväxt – vet du vem som ska ta hand om det

NEO-metoden är mycket effektiv för sanering av mögel. Saneringen lämnar inte några rester efter sig.

 

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan