Energideklaration

I Sverige är det obligatoriskt att ha en energideklaration för alla nya byggnader, och dokumentet måste förnyas vart tionde år.

Energideklaration

Om du äger en byggnad som uppfördes efter den 1 januari 2006 är det troligt att du känner till energideklarationer. En energideklaration, som även kallas ”energiprestandacertifikat”, är ett dokument som anger en byggnads energieffektivitet.

I Sverige är det obligatoriskt att ha en energideklaration

I Sverige är det obligatoriskt att ha en energideklaration för alla nya byggnader, och dokumentet måste förnyas vart tionde år. Syftet med en deklaration är att hjälpa ägare och hyresgäster att fatta välgrundade beslut om en byggnads energikostnader och hur man kan förbättra byggnadens effektivitet. Även om processen att förnya en energideklaration kan verka skrämmande kan vårt team av certifierade experter hjälpa till att göra det snabbt och enkelt. Vi samarbetar med dig för att se till att din deklaration är aktuell och korrekt, så att du kan fokusera på viktigare saker. Kontakta oss idag för att få veta mer om våra tjänster eller för att komma igång med din energideklaration.

energideklarationen är till för att fatta välgrundade beslut

En energideklaration är ett dokument som anger hur mycket energi en byggnad använder och vilka möjligheter som finns att spara energi. Syftet med en deklaration är att tillhandahålla en gemensam grund för att jämföra olika byggnaders energianvändning och motivera ägare, hyresvärdar och hyresgäster att samarbeta för att minska sin energiförbrukning. Energideklarationer är giltiga i 10 år, varefter de måste uppdateras. Våra erfarna energiexperter kan utföra en energideklaration på plats, och processen tar en till tre timmar beroende på byggnadens storlek och komplexitet. Du kan välja om du vill vara närvarande under energibesiktningen och i så fall hur länge. När revisionen är klar får du en energideklaration som är giltig i tio år. 

Passa på att få en offert och boka OVK-besiktningen när du beställer energideklarationen.

Att registrera deklarationen hos Boverket är också en del av processen. Det är effektivt att göra OVK-besiktningen och energideklarationen samtidigt. Passa på att få en offert och boka OVK-besiktningen när du beställer energibesiktningen. Vårt mål är att göra processen så smidig som möjligt för dig. Fyll i vårt enkla formulär och se till att du har dokumentationen enligt vår checklista tillgänglig när energiexperten kommer.

Vanliga frågor kring energideklaration

Hur länge är en energideklaration giltig?
En energideklaration är giltig i 10 år.

Vem ansvarar för att det finns en giltig energideklaration?
Byggnadsägaren ansvarar för att det finns en giltig energideklaration.

Varför gör man en energideklaration?
Energideklarationer blev obligatoriska 2006 (lagen om energideklaration för byggnader 2006:985) och syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Hur går en energideklaration till?
En energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert. För att kunna upprätta en energideklaration behöver energiexperten samla in underlag och utföra en energibesiktning.

Vilka förberedelser behöver göras inför en energideklaration?
I vår checklista som du får i samband med offert och beställning av energideklaration kan du se vilket underlag som energiexperten behöver få tillgång till, bland annat energianvändning, senaste OVK-protokoll och radonprotokoll.

Vad görs vid energibesiktningen?
Energibesiktningen, som behövs för att upprätta en energideklaration, börjar med en genomgång av underlaget. Därefter besiktas byggnaden och du kan själv välja om du vill närvara eller inte.

Hur lång tid tar energibesiktningen?
Genomgången och energibesiktningen tar en till tre timmar beroende på hur stor och komplex byggnaden är. Sedan upprättas energideklarationen på energiexpertens kontor.

Vilka utrymmen energibesiktas?
Energiexperten är mest nyfiken på undercentral, fläktrum och andra tekniska utrymmen och även byggnadsdelar som bland annat ytterväggar, tak och vind. Detta för att få ett så bra underlag som möjligt inför upprättandet av energideklarationen. Exakt vilka utrymmen och delar av byggnaden som behöver energibesiktas bedöms på plats.

När blir energideklarationen klar?
När energiexperten har samlat in allt underlag och utfört energibesiktningen upprättar han eller hon en energideklaration och registrerar den hos Boverket. En kopia skickas till dig. I energideklarationen anges vilken energiklass byggnaden har och om det finns några åtgärdsförslag.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan