Kyltorn

Rengöring av Kyltorn

Rengöring av Kyltorn

Nordisk Energioptimering använder sig utav sin egenutvecklade och innovativa metod, NEO-metoden, för rengöring av kyltorn.

kyltorn

Ett kyltorn är en struktur som används för att kyla ner luften och hålla inomhusmiljöer svala och behagliga. Kyltornen är vanligtvis mycket höga och har en stor yta för att ge maximal kylningseffekt. De kan vara antingen fria stående eller byggda in i en byggnad.

De flesta kyltornen har en kompressor som använder elektricitet för att pumpa kylmediet genom systemet. Kylmediet cirkulerar genom kyltornet och absorberar värme från luften som passerar genom det. Denna varma luft blåses sedan ut genom en fläkt på toppen av kyltornet.

För att hålla luften sval och fräsch, är det viktigt att kyltornen regelbundet rengörs och underhålls. Detta kan inkludera att byta ut filtren och se till att kompressorn och andra delar av systemet fungerar korrekt.

Kyltornen används ofta i stora kommersiella och offentliga byggnader, såsom kontorskomplex, affärscentrum, shoppinggallerior och flygplatser, där de är viktiga verktyg för att hålla temperaturen behaglig för människor och andra levande varelser inomhus.

De är också vanliga i olika typer av industrier, där det är viktigt att hålla produkter svala och förvara dem vid rätt temperatur. Kyltornen är också ett viktigt verktyg för att hålla temperaturen behaglig för människor och andra levande varelser inomhus.

Stort Behov och extremt viktigt att rengöra kyltorn

Kyltorn blir smutsiga på grund av att de är utsatta för föroreningar i luften, såsom damm, smuts, pollen och andra partiklar. Dessa föroreningar fastnar på ytan av kyltornet och kan orsaka att det blir mindre effektivt och kan till och med skada systemet.

Dessutom kan fukt och väta samlas på ytan av kyltornet, vilket kan leda till mögel- och mögelväxt. Detta kan göra kyltornet mindre effektivt och kan också vara en hälsorisk för människor som andas in mögelsporer.

Legionella och kyltorn

En annan stor riskfaktor runt smutsiga kyltorn  är legionella.  Legionella förekommer i distributionsnätet för vatten och i varmvattenberedare men kan också förekomma och spridas från befuktningsanläggningar, luftkonditionering, kyltorn, bioreningsanläggningar och skrubbrar för rening av rökgaser eller processluft. Legionärssjuka och pontiacfeber smittar genom att man andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier. Tillväxt av legionella underlättas om de växer tillsammans med andra mikroorganismer och hittas därför ofta i ansamlingar av till exempel bakterier och alger, biofilm. Den kan även föröka sig inuti amöbor och andra protozoer vilket gör bakterien både svår att upptäcka och att få bort. Biofilmen skyddar både mot desinfektionsmedel och tillfälliga temperaturhöjningar av vattnet.

Att rengöra kyltorn regelbundet är viktigt för att förhindra att det blir smutsigt och för att se till att det fungerar optimalt. Detta kan inkludera att ta bort damm och smuts från ytan, rengöra filtren och kontrollera att alla delar av systemet fungerar korrekt. Genom att hålla kyltornet rent och väl underhållet kan man förhindra att det blir mindre effektivt och kan också minska risken för hälsoproblem orsakade av mögel och andra föroreningar.

Varför inte konventionella metoder som högtryckstvätt är lämpligt

Det är inte lämpligt att använda högtryckstvätt för att rengöra kyltorn, eftersom det kan skada ytan på kyltornet och göra det mindre effektivt. Detta beror på att högtryckstvätt kan orsaka sprickor och mikroskador på ytan av kyltornet, speciellt om den används med för högt tryck eller om den riktas mot vinklar och kantlinjer. Dessa skador kan göra att kyltornet blir mindre effektivt och kan även förkorta dess livslängd.

Dessutom är högtryckstvätt inte alltid den mest effektiva metoden för att få bort fastsittande föroreningar, såsom mögel, alger och annan smuts. Dessa föroreningar kan vara svåra att få bort med en högtryckstvätt och kan kräva mer omfattande rengöringsmetoder för att avlägsnas.

Således bör man vara försiktig med att använda högtryckstvätt för att rengöra kyltorn, eftersom det kan skada ytan och göra att kyltornet blir mindre effektivt. Därför är bättre att använda andra metoder.

 NEO-metoden och  rengöring av kyltorn

Nordisk Energioptimering använder sig utav sin egenutvecklade och innovativa metod, NEO-metoden, som är en kombination av torris och specialutrustning för effektiv rengöring. Neo-metoden innebär att man använder kolsyreis i flytande form för att skjuta bort smuts, föroreningar och andra ämnen från ytan av kyltornet. Detta är en effektiv metod för att få bort även de mest fastsittande föroreningar, såsom mögel, alger och annan smuts.

NEO metoden fungera även bra mot legionella i kyltorn eftersom det är en effektiv metod att få bort legionellabakterier. Metoden innebär en temperatur på minus -80 grader celsius viket gör att legionellabakterierna fryser och i förlängningen dödar dem samt förhindrar att de sprider sig.

Således är NEO metoden en bra metod att använda för att bekämpa legionella i kyltorn, eftersom det är effektivt, skonsamt och enkelt att använda.

En av de främsta fördelarna med NEO metoden är att det är en skonsam metod som inte skadar ytan på kyltornet. Detta är viktigt eftersom kyltorn har en mycket stor yta och är utsatta för mycket föroreningar, så att använda en metod som inte skadar ytan är viktigt för att bevara dess livslängd och effektivitet.

Dessutom är NEO metoden en snabb och enkel metod att använda. Det är också mycket miljövänligt eftersom kolsyre är en naturligt förekommande gas och inte släpper ut några skadliga ämnen i luften.

Sammanfattningsvis är NEO metoden den bästa metoden att rengöra kyltorn eftersom den är effektivt, skonsamt och miljövänligt.

 

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan