Sanering och Rengöring

Sanering och Rengöring

Rengöring av kanalsystem

Nordisk Energioptimering är experter på rengöring och sanering.

Vi har vår egenutvecklade unika rengöringsmetodik för trygg och säker luftmiljö i era lokaler. Metoden baseras på koldioxid-is i fast form, CO2 – helt utan kemikalier.

Vid rengöring av växlare krävs oftast en stor arbetsinsats eller utbyte av växlare. Det är svårt att komma åt på vanligt manuellt sätt. Högtryck med vatten skadar lameller samt att vattnet med smuts lägger sig längst ned i klumpar. Rengöring med torris är här ett perfekt alternativ. Åtkomligheten är mycket god och risken att man skadar lameller är minimal med rätt genomförd teknik
Rengöring av värmeväxlare/Kylkondensorer
En värmeväxlare är en anordning som används för att överföra värme från en vätska till en annan. Den vanligaste typen av värmeväxlare är skal- och rörvärmeväxlaren, som består av en serie metallrör som omsluts av ett större metallskal. Värmeväxlare används i en mängd olika tillämpningar, bland annat i VVS-system, kraftverk och kemiska anläggningar. För att värmeväxlare ska fungera korrekt måste de hållas rena.
Rengöring av ställverk, elskåp, isolatorer etc.
Uppbyggnad av sot och smuts på ställverk kan skapa ett antal problem. För det första kan det göra utrustningen svårare att använda. Dessutom kan ansamlingen av smuts och skräp så småningom leda till en kortslutning, vilket kan orsaka ett avbrott i tjänsten. För att undvika dessa problem är det viktigt att regelbundet rengöra ställverk
Rengöring av butikskyla

Inom livsmedelsindustrin finns det en stor potential för optimering och nya sätt att tänka. Ett problemområde är att många butiker inte rengör sina kylanläggningar. Det kan till exempel handla om minskade effekter på kylbatteriet, minskat luftflöde eller blockerade avlopp. Påverkan på kylbatteriet och luftflödet skulle i sin tur kunna leda till att livsmedel förstörs på grund av för höga temperaturer i kyl- och frysdiskarna. 

Rengöring av lager

Ett välorganiserat och snyggt lager är viktigt för alla företag som är beroende av att lagra varor. Det skapar inte bara en bra miljö för varorna, utan bidrar också till att minska den tid som går åt till att leta efter saker och gör det lättare att identifiera när något är felplacerat. Regelbunden rengöring är nyckeln till att hålla ett lager i toppskick, och Nordisk energioptimering kan hjälpa till med det.

Mögelsanering

Mögel är en svamp som kan växa både inomhus och utomhus i fuktiga miljöer. I hemmen växer mögel i områden med hög luftfuktighet eller fukt, till exempel i källare, badrum, kök eller tvättstugor. Mögel kan också växa på fuktiga möbler, mattor eller kläder. När mögelsporer finns i luften kan de andas in och orsaka en rad olika hälsoproblem, bland annat allergiska reaktioner, hosta och nästäppa. Om du misstänker att du har ett mögelproblem i dina lokaler är det viktigt att låta en fackman undersöka området

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan