Kvalitet och Miljö

Kontakta mig!
Jag berättar gärna mer

Patrick Rom 

Försäljningschef

+46(0)761-666 741
patrick@nordiskeo.se

Kvaltitet och miljö

Här kan du läsa om Nordisk Energioptimerings kvalité- och miljöarbete 

Hållbart och resurseffektivt

Nordisk Energioptimering är ett svenskt företag med Norden som arbetsområde och Södertälje som bas och med energi och miljö som hörnpelare. Vi erbjuder produkter och tjänster på affärsmässiga grunder vad gäller energioptimering av luft och ventilationsaggregat samt service i kommersiella fastigheter och industrier.

I en värld full av utmaningar, där råmaterial och el-komponenter samt energi börjar bli en bristvara till allt fler och klimatförändringarna är ett faktum, vill vi ta ett större ansvar.

Vårt sätt att arbeta och leda verksamheten ska ligga i framkant och leda till mätbara förbättringar inom såväl energibesparing, ekonomisk, ekologisk som materiell hållbarhet. Vi utgår från FN:s globala mål i Agenda 2030, och fokuserar särskilt på de hållbarhetsfrågor där vi har störst möjlighet att påverka och göra skillnad inom energi och miljö.

Miljö och klimat

Tillsammans med kunder och samarbetspartners tar vi ansvar för att resurser nyttjas både hållbart och cirkulärt. Vi arbetar för att minska användningen av naturresurser i ett livscykelperspektiv. Vi renoverar och rengör luft och ventilationsaggregat samt kanalerna, återanvänder och skapar nytt värde så att aggregaten används på ett smartare sätt i din fastighet eller fabrik. Ser över styrsystem och inställningar av fastigheternas aggregat. Hur mår din fastighet

Vårt sätt att arbeta ska leda till att vår egen och våra kunders miljöpåverkan och energiförbrukning minskar och bidra till minskning av globala klimatpåverkande utsläpp och dra ned på slit-och släng mentaliteten.

Kvalitet och kundfokus

Vi ökar resurseffektiviteten genom att ta fram innovativa tjänster som förenklar våra kunders vardag. Med hjälp av ny teknik utvecklar vi samhället genom nya lösningar för den intelligenta fastigheten och framtidens stad. Vi utvecklar och erbjuder smarta energilösningar. 

Vi lär oss förstå våra kunders energiproblem och värderingar genom att lyssna och bygga relationer som skapar delaktighet. Vårt erbjudande utgår från kundens fastighetssituation och beteende. Våra kunder ska känna att vi ger dem trygghet och kvalité genom våra erbjudande av energioptimeringslösningar av deras fastigheter.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan