Korsväxlare

Smutsiga växlare 

Rengöring av korsväxlare.

Nordisk Energioptimering är experter på rengöring av korsväxlare. Vår unika rengöringsmetod är skonsam och effektiv. 

korsväxlare 

En korsväxlare är en typ av växlare som används i ventilationssystem för att överföra värme mellan två luftströmmar som passerar genom växlaren åt motsatt riktning. Detta gör att värmeväxlaren kan användas för att värma upp eller kyla ner luften i ett rum utan att påverka luftens renhet eller fuktighet. Korsväxlaren är en viktig komponent i ventilationssystemet eftersom den bidrar till att upprätthålla en behaglig inomhusmiljö. 

Smutsiga växlare 

Ett vanligt förekommande problem när det kommer till växlare, är att mediet som ska gå genom växlaren innehåller föroreningar som sätter igen växlarens komponenter. Detta kan leda till att växlaren blir mindre effektiv och att  energiöverföringen till det andra mediet inte sker så effektivt som det borde om det var rent. Det kan även leda till att växlaren helt slutar att fungera. För att undvika dessa problem är det viktigt att växlaren regelbundet rengörs och underhålls.

Spara pengar med hjälp av rengöring

Väldigt ofta får du som fastighetsägare höra at du måste byta aggregat då de är för gamla. Detta behövs INTE göras. Det räcker väldigt många gånger att vi rengör dem och håller en jämn servicenivå under tid. Industrier bör se över rengöringen 1 gång/år och kommersiella fastigheter vart annat år till vart fjärde år beroende på läget av fastigheten.

Genom att hålla batterierna rena så får aggregatet levererat sin kyla/värme till fullo. Luftflödena blir jämnare, verkningsgraden ökar markant, motorerna blir stabilare och jämnare, gnissel och oljud försvinner för roterande växlare som samtidigt balanseras upp då smutsen gjort att det blir obalans i dem.

Skovlarna och motorerna rengörs och får bättre balans. Utrymmena inuti batteriaggregatet städas ut på smuts och rengörs. Filter byts ut av oss till nya. 

Vi kammar de lameller som ligger ned och ser över skavanker och eventuella läckage för att rapportera detta till ansvarig på plats. 

NEO-METODEN OCH RENGÖRING AV växlare

Nordisk Energioptimering använder sig utav sin egenutvecklade och innovativa metod, NEO-metoden, som är en kombination av torris och specialutrustning för effektiv rengöring. Neo-metoden innebär att man använder kolsyreis i flytande form för att skjuta bort smuts, föroreningar och andra ämnen från ytan av kondensatorerna. Detta är en effektiv metod för att få bort även de mest fastsittande föroreningar.

En av de främsta fördelarna med NEO metoden är att det är en skonsam metod som inte skadar ytan på växlarna. Detta är   en metod som inte skadar materialet vilket  är viktigt för att bevara dess livslängd och effektivitet.

Dessutom är NEO metoden en snabb och enkel metod att använda. Det är också mycket miljövänligt eftersom kolsyre är en naturligt förekommande gas och inte släpper ut några skadliga ämnen i luften.

Sammanfattningsvis är NEO metoden den bästa metoden att rengöra växlare eftersom den är effektivt, skonsam och miljövänlig.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan