NEO METODEN

Kontakta mig!
Jag berättar gärna mer

Patrick Rom 

Försäljningschef

+46(0)761-666 741
patrick@nordiskeo.se

NEO-metoden

NEO-metoden är en rengöringsmetod för värme- och kylaggregat. Det typiska smutsiga aggregatet har ventilationsgaller som är täckt av avlagringar. Ett sådant aggregatet är ineffektivt och drar ström i onödan. Luften det ger ifrån sig är smutsig och ohälsosam att inandas.  I värsta fall orsakar ett icke-rengjort aggregat bränder. 

Snabb, effektiv och skonsam

NEO-metoden rengör snabbt och effektivt smutsiga aggregat med en teknik som är  baserad på flödesinsprut av koldioxid-is CO2 i fast form. Vi använder varken vatten eller kemikalier. Den ger inga andra restprodukter.  Mot aggregaten är metoden skonsam utan slipande effekt. Att använda NEO-metoden är en okomplicerad process som kräver ett minimalt driftstopp. Jämfört med andra rengöringsmetoder är NEO-metoden både mer miljövänlig och tidsbesparande.

Rengöring av värmeväxlare/ kylkondensorer
Neo-metoden
Spar miljö och pengar

Metoden är inte bara ett rent och miljövänligt val. Det finns pengar att spara. Energibesparingen efter en rengöring blir 5 – 30 procent. Enligt våra beräkningar ser ni en ROI efter 6 – 12 månader. Ofta är metoden så pass effektiv att den förlänger livslängden på anläggningar. Detta spar ytterligare pengar. Slit och släng undviks.

Nöjda kunder bland etablerade företag

Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Vi har utfört uppdrag för några av Sveriges största industri– och fastighetsföretag. Vi förmedlar gärna kontakt med dem

Vår egenutvecklade metod

NEO-metoden är unik för Nordisk Energioptimering och vår metod bygger på egna utprövade förbättringar, baserade på den samlade långa  erfarenhet vårt företag besitter inom området.

NEO-metoden kort och koncist

NEO-metoden – en unik rengöring för trygg och säker luftmiljö i era lokaler.  Metoden baseras på koldioxid-is i fast form, CO2 – helt utan kemikalier.  

  • Snabb metod – litet driftstopp
  • Optimerar effekt på anläggningar
  • Ger nytt liv åt maskiner och anläggningar
  • ROI efter 6-12 månader.
  • Inga restprodukter

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan