Rengöring av kanalsystem

Rengöring av kanalsystem

Rengöring av kanalsystem

Vi utför rensning och rengöring av kanalsystem, en så kallad kanalrengöring i samtliga förekommande ventilationssystem på marknaden. Efter bara något år har det hunnit bli ganska mycket damm och annan smuts i ventilationsrören. Luften cirkulerar sämre och fläktarna får jobba hårdare för att få fram luften eller så minskar luftflödet med mycket sämre luftkvalitet som följd.

Smuts i kanalsystemet orsakar alltså försämrad funktion och högre energiförbrukning. Den ökade energiförbrukningen beror ofta på att aggregatet i ventilationssystemet får arbeta onödigt hårt för att kunna blåsa ut rätt luftmängd. Smutsiga kanaler är som en åderförkalkning. Efter en kanalrengöring minskar tryckfallet i kanalerna och luftväxlingen ökar, detta gör att ventilationen kan upprätthålla rätt luftflöden. Rensar man inte kanalerna med jämna mellanrum, leder det till sämre luftcirkulation, värmeväxlingen slutar fungera och tillslut går ventilationsaggregatet sönder, dessutom är det stor risk för fukt och mögelskador. Om du inte regelbundet rengör ventilationskanalerna kan det faktiskt samlas så mycket smuts i ditt ventilationssystem att effektiviteten minskar, med 3-år utan rengöring tappar ventilationssystemet 30 % av verkningsgraden.

Vi utför rensning och rengöring av kanalsystem, en så kallad kanalrengöring i samtliga förekommande ventilationssystem på marknaden. Efter bara något år har det hunnit bli ganska mycket damm och annan smuts i ventilationsrören. Luften cirkulerar sämre och fläktarna får jobba hårdare för att få fram luften eller så minskar luftflödet med mycket sämre luftkvalitet som följd.

Smuts i kanalsystemet orsakar alltså försämrad funktion och högre energiförbrukning. Den ökade energiförbrukningen beror ofta på att aggregatet i ventilationssystemet får arbeta onödigt hårt för att kunna blåsa ut rätt luftmängd. Smutsiga kanaler är som en åderförkalkning. Efter en kanalrengöring minskar tryckfallet i kanalerna och luftväxlingen ökar, detta gör att ventilationen kan upprätthålla rätt luftflöden. Rensar man inte kanalerna med jämna mellanrum, leder det till sämre luftcirkulation, värmeväxlingen slutar fungera och tillslut går ventilationsaggregatet sönder, dessutom är det stor risk för fukt och mögelskador. Om du inte regelbundet rengör ventilationskanalerna kan det faktiskt samlas så mycket smuts i ditt ventilationssystem att effektiviteten minskar, med 3-år utan rengöring tappar ventilationssystemet 30 % av verkningsgraden.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan