Aggregatrum

Aggregatrum

Ett aggregatrum är ett utrymme där en eller flera aggregat för ventilation är placerade. Dessa aggregat används för att distribuera, rengöra samt kyla eller värma luft, dvs en anordning som cirkulerar luft inom ett utrymme eller byggnad. Aggregatrummet för ventilation kan vara en del av en större anläggning, såsom ett kontor, en skola eller en industriellt lokal. 

 

Nedsmutsning i enheter med värmebatterier, kylbatterier, restaurangaggregat, kylbafflar eller återvunna värmeväxlare kan ha en betydande inverkan på både energiförbrukningen och inomhusklimatet.  Nedsmutsningen ökar tryckfallet, vilket leder till ökad effektförbrukning. Dessutom minskar nedsmutsningen flödet genom enheterna, vilket förkortar deras livslängd och leder till ökade resurskrav på komponenterna. 

 

Vid rengöring av växlare krävs oftast en stor arbetsinsats eller utbyte av växlare. Det är svårt att komma åt på vanligt manuellt sätt. Högtryck med vatten skadar lameller samt att vattnet med smuts lägger sig längst ned i klumpar. Rengöring med torris är här ett perfekt alternativ. Åtkomligheten är mycket god och risken att man skadar lameller är minimal med rätt genomförd teknik. Ingen eller ringa demontering krävs vilket ger avsevärd förkortning av driftstopp för rengöring. NEO har utvecklat sin metod, vilket inkluderar specialutrustning, för effektiv rengöring av hela klimatsystem.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan