Rengöring av butikskyla / Kylaggregat

Rengöring av butikskyla / Kylaggregat

Inom livsmedelsindustrin finns det en stor potential för optimering och nya sätt att tänka. Ett problemområde är att många butiker inte rengör sina kylanläggningar. Det kan till exempel handla om minskade effekter på kylbatteriet, minskat luftflöde eller blockerade avlopp. Påverkan på kylbatteriet och luftflödet skulle i sin tur kunna leda till att livsmedel förstörs på grund av för höga temperaturer i kyl- och frysdiskarna. Stoppade avlopp kan leda till vattenläckage som kan rinna ut på butiksgolvet. För att förebygga dessa problem är det viktigt att butiker omprövar sin rengöring av butikskyla / Kylaggregat. På så sätt kan de undvika betydande ekonomiska förluster och se till att deras kunder kan köpa säkra och färska livsmedel.

På Nordisk energioptimering tar vi ett helhetsgrepp på dina kyl- och frysutrustningar. Den måste bara fungera felfritt och vara miljöklassad. Vi förstår att rätt klimat och temperatur är viktigt för allt från små livsmedelsbutiker till stormarknader. Vi stöter ofta på kylinstallationer som förbrukar energi i onödan. Vi ser till att din livsmedelskylning är ekonomiskt och ekologiskt sund, så att du kan fokusera på det som är viktigt – att driva din verksamhet.

För dig som driver en livsmedelsbutik
F-gasförordningen är en uppsättning riktlinjer som snart kommer att träda i kraft för att bidra till att minska mängden växthusgaser som släpps ut i atmosfären. Detta kommer att innebära att många livsmedelsbutiker kommer att behöva byta ut eller renovera sina nuvarande kylsystem, eftersom de nya köldmedier som krävs enligt förordningen inte kommer att vara kompatibla med de äldre modellerna av system. Även om detta kan tyckas vara en skrämmande och kostsam uppgift rekommenderar vi att butikerna tar tillfället i akt att uppgradera sina kylsystem till modeller som är effektivare och förbrukar mindre energi. Genom att göra detta kommer de inte bara att kunna uppfylla kraven i F-gasförordningen, utan även spara pengar i det långa loppet.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan