Köpcentrum & butiker

Escalator In Modern Shopping Mall Shopping Centre

Energioptimering av Köpcentrum & butiker

Nordisk Energioptimering håller din fastighet i toppskick! Vi ser till att ventilationssystem och värme- och kylaggregat samt ridå- och entrévärmare underhålls på rätt sätt så att de kan arbeta effektivt. Dessutom tillhandahåller vi OVK-certifiering och energideklarationer för de högsta kvalitetssäkringsstandarderna som ställs av dagens branschexperter.

ANLITA NORDISK ENERGIOPTIMERING FÖR ETT RENT SAMVETE OCH GOD EKONOMI

Utan rätt skötsel och underhåll kan ditt ventilationssystem bli en grogrund för hälsorisker, brandrisk, ökade energikostnader och kostsamma reparationer – fyra saker som ingen fastighetsförvaltare eller fastighetsägare vill oroa sig för! Om du anlitar Nordisk Energioptimering kan vi upprätta serviceavtal med regelbundet underhåll av ventilationssystem och värme- och kylaggregat samt ridå- och entrévärmare – så att du kan ha ett gott samvete och god ekonomi.

RENGÖRING AV VENTILATIONSSYSTEM OCH EKONOMI

Nedsmutsning i enheter med värmebatterier, kylbatterier, kylbafflar, luftkanaler, eller värmeväxlare har en betydande inverkan på både energiförbrukningen och inomhusklimatet.
Studier har visat att nedsmutsade ventilationssystem leder till ökat tryckfall vilket i sin tur leder till ökad elförbrukning för fläktarna. Dessutom minskasflödet och trycket ökas på enheterna, vilket förkortar deras livslängd och leder till ökade resurskrav på komponenterna. Det mekaniska slitaget av ventilationskomponenter som orsakas av nedsmutsning leder till en försämring av inomhusklimatet och ökad risk för brand.

TRADITIONELLA RENGÖRINGSMETODER SKADAR OCH SKAPAR ÖKADE KOSTNADER

Att rengöra ventilationsaggregat, lameller och maskiner är ingen lätt uppgift. Traditionella rengöringsmetoder som högtryckstvätt med vatten kan göra mer skada än nytta, detta eftersom högtryckstvätt med vatten kan skada lameller/maskiner/elektronik eller till och med utlösa en kemisk reaktion som förvandlar smuts till hårda block och beläggningar som sätter igen aggregaten. Det innebär att med traditionella rengöringsmetoder är det mycket svårt att rengöra aggregat utan att riskera stor skada på dem!

NEO-METODEN FÖR EFFEKTIV RENGÖRING FÖR VENTILATIONSSYSTEM

Nordisk Energioptimering använder sig utav sin egenutvecklade och innovativa metod, NEO-metoden, som är en kombination av torris och specialutrustning för effektiv rengöring.
Fördelen med NEO-metoden är att åtkomligheten är mycket god där ingen eller ringa demontering krävs vilket förkortar driftstoppen avsevärt och genom att använda torris är risken för skador på lameller, maskiner och elektronik minimal.

UPPRÄTTA ETT SERVICEAVTAL FÖR REGELBUNDEN SERVICE OCH RENGÖRING

Att ta fram en plan för regelbunden rengöring av ventilationssystem och värme- och kylaggregat samt ridå- och entrévärmare kan till en början låta som en extra kostnad, men på längre sikt lönar det sig att ha kontinuerlig rengöring av systemen, vilket till och med kommer att bidra till kostnadsbesparingar. Detta beror på att väl underhållna lokaler, fastigheter, och ventilationssystem bevarar sitt värde längre så att de inte behöver bytas ut lika ofta.

VI PÅ NORDISK ENERGIOPTIMERING HAR EFFEKTIVISERAT OVK PROCESSEN

Vi på Nordisk Energioptimering har även gjort det till vårt uppdrag att effektivisera processen rörande OVK. Vi erbjuder dessutom ventilationsrengöring, kanalrengöring, rengöring av kylbafflar, kylkondensorer/förångare och injusteringstjänster i samband med OVK-inspektionen.

Exempel på VANLIGA PROBLEMOMRÅDEN PÅ köpcentrum och butiker

Rengöring av Kyltorn

Kyltorn

Kylrören och väggarna i kyltornen är oftast beklädda med mycket kalk och mossa samt alger. Genom att tömma ut vattnet i aggregatet kan vi börja ta bort beläggningen och frigöra ytorna från beläggningarna som täcks inuti aggregatet. 

Kylkondensorer

Alla typer av kylkondensorer står oftast utomhus. Alger, kalk, ärgningar, salt, löv, fjädrar, pollen m.m fastnar på lameller och kylrör samt på fläktbladen och hindrar full effekt eller så löses aluminiumen upp av vattnet som blandas med kemikalie

V-Ställd kylkondensor

Alla typer av kylkondensorer står oftast utomhus. Alger, kalk, ärgningar, salt, löv, fjädrar, pollen m.m fastnar på lameller och kylrör samt på fläktbladen och hindrar full effekt eller så löses aluminiumen upp av vattnet som blandas med kemikalie

Förångare

Dessa aggregat går 24/7 året runt och är oftast mycket smutsiga av damm, mögel, sand, kalk och jord. Truckarna river upp dammet när de kör runt i lokalerna samt att portarna öppnas och stängs hela tiden. Dammet fastnar på lamellerna och i droppskålarna

Aggregatrum

Som fastighetsägare eller förvaltare är det sista du vill ha att göra med ett undermåligt ventilationssystem. Det är inte bara en hälsorisk för dina kunder, utan kan också leda till dyra reparationer längre fram

RIDÅVÄRMAREr

Ridåvärmare är oftast fulla av damm och smuts. Detta hindrar dem från att ge full effekt samt att dessa aggregat går för fullt under dagen utan att varva ned.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan