Roterande växlare & Kyl/värme växlare

Roterande växlare & Kyl/värme växlare

Roterande växlare,  kyl/värme växlare

I princip har alla olika typer av växlare i ett ventilationssystem  samma uppgift, att omvandla energi från ett medium till ett annat. Det kan vara luft/luft eller luft/vätska ,vätska/luft och vätska/vätska. Principen är den samma men utformningen är olika.

Roterande växlare

En roterande växlare är en typ av komponent som används i ventilationssystem för att omvandla energi från ett medium (till exempel luft) till ett annat (till exempel vatten). Denna omvandling av energi är möjlig tack vare växlarens unika design, som består av två rörligt förbundna sektioner som roterar relativt mot varandra. När luften passerar genom den första sektionen av växlaren, överförs dess värmeenergi till den andra sektionen, där vattnet passerar. På så sätt kan ventilationssystemet använda luftens värmeenergi för att värma upp vattnet som används i systemet.

Roteringen av de två sektionerna sker med hjälp av en motor som är monterad på växlaren. Detta säkerställer att värmeöverföringen mellan luft och vatten sker på ett jämnt och effektivt sätt, så att så mycket värmeenergi som möjligt kan utnyttjas. Roteringen kan också regleras för att säkerställa att växlaren fungerar optimalt för olika förhållanden och krav.

En roterande växlare är en viktig del av ett ventilationssystem, eftersom det bidrar till att säkerställa att systemet fungerar optimalt ur ett energiperspektiv.

kyl/värme växlare

En typ av värmeväxlare är en komponent i ett system som är avsedd att överföra energi från en medium till en annan. Detta görs genom att mediet som passerar genom värmeväxlaren blir uppvärmd eller nedkyld av det andra mediet som också passerar genom växlaren. På så sätt kan växlaren användas för att till exempel värma upp inomhusluften på vintern eller kyla ner den på sommaren, utan att det påverkar luftens renhet eller fuktighet. Växlaren är alltså en viktig komponent i ett system som hjälper till att överföra energi mellan olika medier.

Smutsiga växlare 

En vanligt förekommande problem med smuts i växlare är att mediet som ska  gå genom växlaren innehåller föroreningar som kan skada växlarens komponenter. Detta kan leda till att växlaren blir mindre effektiv och att energiöverföringen till det andra mediet inte sker så effektivt som det borde om det var rent. Det kan även leda till att växlaren helt slutar att fungera, vilket kan vara ett större problem om det inte upptäcks och åtgärdas i tid. För att undvika dessa problem är det viktigt att växlaren regelbundet rengörs och underhålls.

Det vanliga är att växlare blir igensatta på grund av damm, smuts, matfett, oljor, industrifett, kalk, avlagringar, zink-ärgningar, löv, fjädrar, hår, kläddamm, sot, svetsångor m.m

Spara pengar med hjälp av rengöring

Väldigt ofta får du som fastighetsägare höra at du måste byta aggregat då de är för gamla. Detta behövs INTE göras. Det räcker att vi rengör dem och håller en jämn servicenivå  över tid. Industrier bör se över rengöringen 1 gång/år medans kommersiella fastigheter vart annat år till vart 4 år.

Genom att hålla batterierna rena så får aggregatet levererat sin kyla/värme till fullo. Luftflödena blir jämnare, verkningsgraden ökar markant, motorerna blir stabilare och jämnare, gnissel och oljud försvinner för roterande växlare . 

Skovlarna och motorerna rengörs och får bättre balans. Utrymmena inuti batteriaggregatet städas ut på smuts och rengörs. Filter byts ut av oss till nya. Kanalerna rengörs för att inte smutsen som ligger där inuti åker in igen i det nyrenoverade batteriaggregatet.

Vi kammar de lameller som ligger ned så gott vi kan och ser över skavanker och eventuella läckage för att rapportera detta till ansvarig på plats. 

Rengöring medd vatten

Att rengöra med vatten och kemikalier är ett absolut NEJ. Aluminium hatar vatten och kemikalier, detta löser upp aluminiumen som börjar falla isär. Smutsen som du får bort är BARA på ytan. Smutsen rinner in i batteriet och lägger sig som en klump inuti batteriväxeln.

Rengör du restaurangbatterier som är fulla av matfett med vatten och kemikalier har du hela lokalen i en blöt sörja som blir is-hal när den är blöt och när fettet torkar blir det som klister och bitumen och kommer fastna precis över allt, golv, väggar, aggregat, personal och deras kläder samt skor som kommer dra med fettet över allt.

 NEO-METODEN OCH RENGÖRING AV växlare

Nordisk Energioptimering använder sig utav sin egenutvecklade och innovativa metod, NEO-metoden, som är en kombination av torris och specialutrustning för effektiv rengöring. Neo-metoden innebär att man använder kolsyreis i flytande form för att skjuta bort smuts, föroreningar och andra ämnen från ytan av växlarna. Detta är en effektiv metod för att få bort även de mest fastsittande föroreningar.

En av de främsta fördelarna med NEO metoden är att det är en skonsam metod som inte skadar ytan på växlarna. Detta är   en metod som inte skadar materialet vilket  är viktigt för att bevara dess livslängd och effektivitet.

Dessutom är NEO metoden en snabb och enkel metod att använda. Det är också mycket miljövänligt eftersom kolsyre är en naturligt förekommande gas och inte släpper ut några skadliga ämnen i luften.

Sammanfattningsvis är NEO metoden den bästa metoden att rengöra växlare eftersom den är effektivt, skonsam och miljövänlig.

 

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan