Rengöring av värmeväxlare/ kylkondensorer

Rengöring av värmeväxlare/ kylkondensorer

Rengöring av värmeväxlare/ kylkondensorer. En värmeväxlare är en anordning som används för att överföra värme från en vätska till en annan. Den vanligaste typen av värmeväxlare är skal- och rörvärmeväxlaren, som består av en serie metallrör som omsluts av ett större metallskal. Värmeväxlare används i en mängd olika tillämpningar, bland annat i VVS-system, kraftverk och kemiska anläggningar. För att värmeväxlare ska fungera korrekt måste de hållas rena. Annars blir de igensatta av smuts och skräp, vilket minskar deras effektivitet.

Rengöring av värmeväxlare/ kylkondensorer
betydande inverkan på både energiförbrukningen och inomhusklimatet

Nedsmutsning i enheter med värmebatterier, kylbatterier eller återvunna värmeväxlare kan ha en betydande inverkan på både energiförbrukningen och inomhusklimatet. Studier har visat att nedsmutsning ökar tryckfallet, vilket leder till ökad effektförbrukning för fläktarna. Dessutom minskar nedsmutsningen flödet genom enheterna, vilket förkortar deras livslängd och leder till ökade resurskrav på komponenterna. Det mekaniska slitage av ventilationskomponenter som orsakas av nedsmutsning kan också leda till en försämring av inomhusklimatet. Dessa effekter understryker vikten av att förebygga och avlägsna nedsmutsning för att bibehålla effektiva och ändamålsenliga VVS-system.

Nordisk energioptimerings unika rengöringsmetod - Neo metoden

Genom NEOs rengöringsprocess  så förbättrar man värmeväxlarens effektivitet genom att avlägsna uppbyggd smuts och skräp. Regelbunden rengöring av värmeväxlare kan dessutom bidra till att spara energi genom att minska den mängd arbete som pumparna måste utföra. Följaktligen står det klart att det finns många fördelar med att hålla värmeväxlare rena.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan