Mätning och energioptimering

Mätning och energioptimering

Mätning och energioptimering

Är energioptimering nödvändig?. 

Elpriset skjuter stadigt i höjden och det är därför för många viktigt att se över och energioptimera sina hus och verksamheter.

Det finns många möjligheter att energioptimera här nedan beskriver vi några av Nordisk energioptimerings tjänster när det kommer till mätning och energioptimering.

Energideklaration

Om du äger en byggnad som uppfördes efter den 1 januari 2006 är det troligt att du känner till energideklarationer. En energideklaration, som även kallas ”energiprestandacertifikat”, är ett dokument som anger en byggnads energieffektivitet. I Sverige är det obligatoriskt att ha en energideklaration för alla nya byggnader, och dokumentet måste förnyas vart tionde år. Syftet med en energideklaration är att hjälpa ägare och hyresgäster att fatta välgrundade beslut om en byggnads energikostnader och hur man kan förbättra byggnadens effektivitet.

OPTIMERING AV VÄRME / KYLA OCH VENTILATION

Genom att investera i energioptimering kan du inte bara göra betydande besparingar på dina energiräkningar, utan också förlänga livslängden på dina kyl-, värme- och ventilationssystem. Vi utför energianalyser på alla typer av kyl- och värmeapplikationer, allt från små kylrum och värmepumpar till stora industriella kylanläggningar. Detta säkerställer att systemet fungerar optimalt ur ett energi- och driftsperspektiv utifrån de förutsättningar som finns. 

Före- & eftermätningar

Om du äger en byggnad som uppfördes efter den 1 januari 2006 är det troligt att du känner till energideklarationer. En energideklaration, som även kallas ”energiprestandacertifikat”, är ett dokument som anger en byggnads energieffektivitet. I Sverige är det obligatoriskt att ha en energideklaration för alla nya byggnader, och dokumentet måste förnyas vart tionde år. Syftet med en energideklaration är att hjälpa ägare och hyresgäster att fatta välgrundade beslut om en byggnads energikostnader och hur man kan förbättra byggnadens effektivitet.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan