Elskåp

Rengöring av elskåp och ställverk

Rengöring av elskåp och ställverk

Det finns flera olika problem som kan uppstå om elskåp och ställverk är smutsiga. Ett av de viktigaste problemen är att smuts och damm kan orsaka kortslutningar och överhettning av elektriska komponenter, vilket kan leda till brand och andra allvarliga olyckor. Dessutom kan smuts och damm på elskåp och ställverk försvåra felsökning och reparationer. Smuts och damm kan också försämra luftflödet och öka risken för fuktskador på elektrisk utrustning. Därför är det viktigt att hålla elskåp och ställverk rena och fritt från smuts och damm.
Rengöring av elskåp och ställverk med NEO metoden
För elskåp och ställverks rengöring har Nordisk Energioptimering tagit fram en metod som är mycket effektiv. Vi stänger av strömmen till varje enhet som vi jobbar med och rengör med en av världens minsta och effektivaste is-blästrar på marknaden. Vi rengör ALLT i skåpet/ställverket utan att skada en lödning, microchip eller komponent. Då isen är så finfördelad kan vi nå smutsen och fettet i el-komponenterna och motorerna utan åverkan. Genom att isen kommer ut med tryckluft så blåser vi även smutsen ur skåpet. Då damm, fett och smuts kan orsaka brand är detta den mest effektiva rengöring som överhuvudtaget kan göras inom el och maskiner. Vidare så är det unika med NEO metoden att det är en torr gas. Det innebär att man inte kan få kortslutningar.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan