Rengöring av ställverk, elskåp, isolatorer etc.

Rengöring av elskåp och ställverk

Rengöring av ställverk, elskåp, isolatorer etc.

Rengöring av ställverk, elskåp, isolatorer etc. Uppbyggnad av sot och smuts på ställverk kan skapa ett antal problem. För det första kan det göra utrustningen svårare att använda. Dessutom kan ansamlingen av smuts och skräp så småningom leda till en kortslutning, vilket kan orsaka ett avbrott i tjänsten. För att undvika dessa problem är det viktigt att regelbundet rengöra ställverk. Denna process innebär att man tar bort sot och smuts som har byggts upp på utrustningens ytor. Genom att hålla ställverket rent kan du bidra till att det fortsätter att fungera som det ska i många år framöver. Regelbunden rengöring kan dessutom bidra till att förlänga ställverkets livslängd.

Neo -metoden

NEO process är en skonsam och miljövänlig rengöring som inte lämnar något avfall efter sig. NEO process använder CO2-pellets som avdunstar omedelbart vid kontakt med den yta som ska rengöras och lämnar endast den beläggning som har avlägsnats kvar. Neo-processen är kemikaliefri och helt giftfri, vilket gör den säker att använda i en mängd olika branscher. Dessutom är NEO-processen skonsam och orsakar inte slitage på ytorna som andra blästringsmaterial. Som ett resultat av detta kan neo-processen ofta möjliggöra rengöring av produktionsmaskiner under drift utan att det krävs tidskrävande demontering.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan