Förångare

Rengöring av förångare

Rengöring av förångare

Dessa aggregat går 24/7 året runt och är oftast mycket smutsiga av damm, mögel, sand, kalk och jord. Truckarna river upp dammet när de kör runt i lokalerna samt att portarna öppnas och stängs hela tiden. Dammet fastnar på lamellerna och i droppskålarna. När kylrören fryser så fastnar dammet med en gång på dem och på lamellerna. Detta håller på hela tiden och håller man inte efter så blir dessa aggregat helt igensatta av smuts samt att droppskålarna fylls igen av smutsen och bildar kakor av smuts och mögel i skålarna och i avloppsrören. Svartmögelsporer far runt i luften via fläktarna i aggregaten när aggregaten får mögel i och på sig vilket skapar enorma problem för personalen i lokalen.

NEO-metoden & Rengöring av förångare

Med NEO-metoden är hela rengöringen  torr och stopptiden för aggregatet är mindre, mycket mindre än med vatten och kemikalier. Vi behöver inte vara oroliga för elektroniken då koldioxid-isen är en gas som förångas vid kontakt med det hårda materialet. -80 grader celsius fryser vi bakterier och mögel till pulver som sugs upp i hepa-filter av våra maskiner.

Efter rengöring i aggregaten och droppskålarna samt dropprören till avloppet så får du aggregat som ger full effekt, renare luft och aggregat som går lugnare samt att de inte behöver gå hela tiden. Genom att serva dessa en gång vartannat år förlänger man livslängden på dina aggregat avsevärt och drar ned din energikostnader.  Dessutom så slipper personalen dålig luft .

NEO-metoden är en effektiv metod för att få bort svartmöglet. Med -80grader celsius dödar vi sporerna och den torra rengöringen gör att möglet inte får något att föröka sig på. Vi tar bort möglet MEN håller man inte rent hela tiden så kommer möglet tillbaka då det alltid finns en daggpunkt mellan utomhus temperaturen, kondens och inomhustemperaturen. M

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan