Stallage

Stallagerengöring

Att hålla lager rent är viktigt för att upprätthålla god hygien och förhindra skador på materialet. Det kan också bidra till en mer säker och trivsam arbetsmiljö för de som arbetar i lagerutrymmet. 

Det är mycket ofta svartmögel i kyllagrens tak eller ovanför varuportarna pga daggpunkten som blir mellan kylan och värmen när portarna hela tiden öppnas och stängs.

Här har NEO mycket stor erfarenhet av rengöring med NEO-metoden då vi fryser sönder möglet under högt tryck och -80 grader celsius på koldioxid-isen. Det blir kliniskt rent och ytan är helt torr efter rengöringen.

Detta är den enda metoden som tar bort möglet utan att möglet får fotfäste igen som den får av vattenrengöring. Men vi tar bara bort möglet och håller det borta under ett tag. Håller man inte efter fukten så kommer möglet tillbaka igen.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan