Optimering av värme/kyla och ventilation

Optimering av värme/kyla och ventilation

Optimering av värme/kyla och ventilation

Genom att investera i optimering av värme/kyla och ventilationkan du inte bara göra betydande besparingar på dina energiräkningar, utan också förlänga livslängden på dina kyl-, värme- och ventilationssystem. Vi utför energianalyser på alla typer av kyl- och värmeapplikationer, allt från små kylrum och värmepumpar till stora industriella kylanläggningar. Detta säkerställer att systemet fungerar optimalt ur ett energi- och driftsperspektiv utifrån de förutsättningar som finns. Som ett resultat kan du spara pengar på dina energiräkningar och minska ditt koldioxidavtryck.

På Nordisk Energi optimering fokuserar vi på att optimera dina kyl-, värme- och ventilationssystem. Vårt expertteam utför energianalyser på alla typer av applikationer och bedömer det bästa sättet att förbättra effektiviteten och spara energi. Genom att anlita Nordisk energioptimering så kommer ni förlänga livslängden på dina installationer och förbättra effektiviteten. Många av våra kunder har sett betydande besparingar.

Optimering av värme/kyla och ventilation

När det gäller energibesparingar är ingen fastighet den andra lik. Var och en har sin egen besparingspotential, beroende på faktorer som typ av uppvärmningssystem, antal personer och klimat. Genom att ansluta extern mätutrustning kan vi få en mer exakt bild av en fastighets energianvändning och identifiera möjligheter till förbättringar. Vi kan till exempel konstatera att värmesystemet inte fördelar värmen jämnt, vilket gör att vissa rum är för kalla eller för varma. Eller så kan vi upptäcka att energibesparande funktioner inte används på avsett sätt. Genom att göra dessa typer av justeringar kan vi hjälpa fastighetsägarna att spara pengar på sina energiräkningar.

Tidigare har tendensen varit att nöja sig med uppskattningar och tumregler när det gäller energiförbrukning i byggnader och industriella processer. Detta tillvägagångssätt är inte bara felaktigt utan kan också leda till kostsamma misstag. Ett effektivare tillvägagångssätt är att använda faktiska värden som tagits på plats. Detta minskar avsevärt risken för felaktiga beräkningar och slutsatser. Resultaten av mätningar, beräkningar och analyser presenteras tillsammans med förslag till energibesparande åtgärder. I många fall krävs endast mindre justeringar av verksamheten för att minska energiförbrukningen. För aggregat med många drifttimmar per år kan detta innebära betydande besparingar. Dessutom ger användningen av faktiska värden en mer exakt baslinje mot vilken framtida besparingar kan mätas. Det är därför uppenbart att användning av faktiska värden är ett mycket effektivare sätt att spara energi och pengar.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan