OVK

OVK-Besiktning med åtgärder

OVK- Besiktning med åtgärdsförslag

På Nordisk Energioptimering förstår vi att en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag har mycket att hålla reda på. Därför erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster som hjälper dig att hålla koll på allt. Vi kan erbjuda professionella OVK-besiktningar och energideklarationer samt säker nyckelhantering. Vi kan också rengöra och justera ventilationssystem, så att du kan vara säker på att allt uppfyller kraven. Och eftersom vi vet att din tid är värdefull erbjuder vi alla dessa tjänster. Så om du letar efter en effektiv och professionell besiktningsman, behöver du inte leta längre. Vi på Nordisk Energioptimering ser till att din fastighet är i toppskick, så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt. I byggnader är en god inomhusluftkvalitet viktig för både de boende och själva byggnaden.

Dålig inomhusluftkvalitet kan leda till olika hälsoproblem på människor och skador på byggnader

byggnader är en god inomhusluftkvalitet viktig för både de boende och själva byggnaden. Dålig inomhusluftkvalitet kan leda till en rad olika hälsoproblem, bland annat huvudvärk, yrsel och andningsproblem. Dessutom kan det orsaka allvarliga skador på själva byggnaden, vilket leder till saker som röta och mögeltillväxt. För att säkerställa att byggnader har tillräcklig ventilation och luftkvalitet kräver Sveriges regering att alla byggnader genomgår en OVK-inspektion.

OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll.

OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll. Sedan 1991 har det varit en lagstadgad inspektion som måste utföras av en certifierad och sakkunnig besiktningsman, en så kallad OVK-besiktningsman. Dessa inspektörer har till uppgift att se till att byggnader har tillräcklig ventilation och luftkvalitet. Om de hittar problem med ventilationssystemet kommer de att samarbeta med byggnadsägaren för att åtgärda situationen. Våra certifierade OVK- besiktningsmän utför OVK i enlighet med den gällande förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem, BFS 2011:16.

Som fastighetsägare eller förvaltare är det sista du vill ha att göra med ett undermåligt ventilationssystem. Det är inte bara en hälsorisk för dina boende, utan kan också leda till dyra reparationer längre fram. Därför har vi gjort det till vårt uppdrag att effektivisera processen för att få en OVK (översyn av ventilationssystem) utförd och godkänd.  Vi erbjuder även ventilationsrengöring, kanalrengöring och justeringstjänster i samband med OVK-inspektionen, så att du kan slå två flugor i en smäll. Få en offert idag och andas lugnt i vetskapen om att ditt ventilationssystem är i goda händer. Det är effektivt att göra OVK-besiktningen och energideklarationen samtidigt. Passa på att få en offert och boka energideklarationen när du beställer OVK-besiktningen.

Vanliga frågor kring OVK

Vad betyder OVK?
OVK står för ”obligatorisk ventilationskontroll”.

Hur ofta ska OVK göras?
OVK ska göras vart 3e eller vart 6e år beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet i byggnaden.

Vad görs vid OVK?
Vid OVK kontrolleras att ventilationen fungerar som det var tänkt när ventilationssystemet togs i bruk, att luftflödena är tillräckliga och att de går åt rätt håll.

Vilka förberedelser behöver göras innan OVK?
Det viktigaste är att berörda lägenheter, lokaler och teknikutrymmen är tillgängliga på OVK-besiktningsdagen. Vid bokningen får du skräddarsydda aviseringslappar levererade digitalt av oss, färdiga att delas ut till boende. Där står vilka förberedelser som de boende behöver göra innan OVK-besiktningsmannens besök. På OVK-besiktningsdagen är det till stor hjälp om ventilationsritningar, drift- och underhållsinstruktioner och föregående OVK-protokoll finns tillgängliga. Saknas dokumenten går det oftast bra ändå men det kan medföra att det blir en OVK-anmärkning.

Vad händer om man inte kommer in i alla lägenheter vid OVK?

I flerbostadshus är målet att kontrollera samtliga lägenheter. Dock är ett bortfall på cirka 10 procent vanligt och oftast godtagbart.

Måste jag närvara vid OVK?
Som styrelsemedlem, fastighetsägare eller förvaltare kan du vanligtvis välja själv om du ska närvara vid OVK-besiktningen eller inte, bara tillträde och dokumentation ordnat till OVK-besiktningsmannen.

Vem skickar OVK-protokollet till kommunen?
Efter OVK-besiktningen upprättar OVK-besiktningsmannen ett OVK-protokoll och ett OVK-intyg som han eller hon skickar till kommunen. En kopia skickas till dig.

Vad händer om OVK inte blir godkänd?
Enligt lag är det byggnadens ägare som ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK-besiktning åtgärdas omgående. Om exempelvis en boende i en brf har byggt bort ventilationshålet i köket så kan brf:en anmoda den boende att bekosta åtgärden. Om felet istället beror på att brf:ens takfläkt är trasig så är det upp till brf:en att bekosta åtgärden. Vi kan hjälpa dig att reda ut ansvarsförhållandet om det är otydligt, och även hjälpa till med de flesta typer av OVK-åtgärder.