Industri

Energioptimering & rengöring i Industri

Energioptimering & rengöring i Industri

Nordisk Energioptimering ser till att din verksamhet fungerar optimalt genom att tillhandahålla heltäckande industriella rengöringslösningar. Vi rengör allt från ventilationssystem och kanaler till maskiner, lokaler och elektriska installationer. En ren och säker miljö främjar de anställdas välbefinnande samtidigt som produktiviteten ökar!

RENLIGHETEN , SÄKERHET och arbetsmiljö GÅR HAND I HAND

Att upprätthålla en ren arbetsmiljö är inte bara viktigt av estetiska skäl, utan är även viktigt ur ett säkerhetsperspektiv. Tilltäppta luftventiler eller smuts i ställverk kan lätt leda till förödande bränder som äventyrar både egendom och liv. Dessutom kan till exempel långvarig exponering i en oren miljö orsaka astma eller allergier. Eller så kan till exempel en vätskeläcka på golven också leda till halkolyckor med potentiellt dödliga konsekvenser – vilket gör det tydligt varför det är viktigt att hålla din arbetsplats ren!

Rena maskIner och lokaler Inom INDUSTRIN ökar produktivitet och sparar pengar

Att hålla industrimaskiner och anläggningar i toppskick ger både omedelbara och långsiktiga fördelar – förbättrad effektivitet ger högre produktivitet samtidigt som det ger kostnadsbesparingar med tiden.

Ordning och reda och renlighet utgör grunden för en välorganiserad verksamhet, vilket gör att du kan maximera produktiviteten. Undvika problem i föroreningar i produkten och färre produktionsstopp

Att investera i rengöring kan spara kostsamma driftstopp längre fram.

RENGÖRING AV VENTILATIONSSYSTEM INOM INDUSTRIN OCH DRIFTEKONOMI

Nedsmutsning i enheter med värmebatterier, kylbatterier, kylbafflar, luftkanaler, eller värmeväxlare har en betydande inverkan på både energiförbrukningen och inomhusklimatet.

Studier har visat att nedsmutsning ventilationssystem leder till ökat tryckfall vilket i sin tur leder till ökad elförbrukning för fläktarna. Dessutom minskar nedsmutsningen flödet och ökar trycket på enheterna, vilket förkortar deras livslängd och leder till ökade resurskrav på komponenterna. Det mekaniska slitage av ventilationskomponenter som orsakas av nedsmutsning leder till en försämring av inomhusklimatet och ökad risk för brand.

Energioptimering av Ventilationssystem sparar pengar

Genom att investera i energioptimering av ventilationsaggregaten och kanalerna samt kylbafflar kan du inte bara göra betydande besparingar på dina energiräkningar, utan också förlänga livslängden på dina kyl-, värme- och ventilationssystem. Vi utför energianalyser på alla typer av kyl- och värmeapplikationer, allt från små kylrum och värmepumpar till stora industriella kylanläggningar och restaurangaggregat. Detta säkerställer att systemet fungerar optimalt ur ett energi- och driftsperspektiv utifrån de förutsättningar som finns. Som ett resultat kan du spara pengar på dina energiräkningar och minska ditt koldioxidavtryck.

TRADITIONELLA RENGÖRINGSMETODER SKADAR OCH SKAPAR

Det är svårt att komma åt att rengöra på vanligt sätt. Högtryckstvätt med vatten skadar lameller/maskiner/elektronik. När det kommer till ventilationsaggreagat finns det stor riska att vattnet reagerar med smutsen bildar klumpar som blir hårda som betong. Vid rengöring av alla ovannämnda områden krävs oftast en stor arbetsinsats eller utbyte av värmeväxlare och maskiner.

NEO-METODEN FÖR EFFEKTIV RENGÖRING INOM INDUSTRIN

Nordisk Energioptimering ar utvecklat sin egen patenterade metod, NEO-metoden som är en kombination av torris och specialutrustning för effektiv rengöring av hela fabriken.

Fördelen med NEO-metoden och torris är att åtkomligheten är mycket god och risken att man skadar lameller, maskiner och elektronik är minimal. Det innebär att NEO metoden innebär att ingen eller ringa demontering krävs. Något som förkortar driftstoppen för avsevärd

VI PÅ NORDISK ENERGIOPTIMERING HAR EFFEKTIVISERAT OVK PROCESSEN

Vi på Nordisk energioptimering har även gjort det till vårt uppdrag att effektivisera processen rörande OVK (översyn av ventilationssystem) Vi erbjuder dessutom ventilationsrengöring, kanalrengöring, rengöring av kylbafflar, kylkondensorer/förångare och injusteringstjänster i samband med OVK-inspektionen.

Exempel på VANLIGA PROBLEMOMRÅDEN inom industrin

Rengöring av Kyltorn

Kyltorn

Kylrören och väggarna i kyltornen är oftast beklädda med mycket kalk och mossa samt alger. Genom att tömma ut vattnet i aggregatet kan vi börja ta bort beläggningen och frigöra ytorna från beläggningarna som täcks inuti aggregatet. 

Kylkondensorer

Alla typer av kylkondensorer står oftast utomhus. Alger, kalk, ärgningar, salt, löv, fjädrar, pollen m.m fastnar på lameller och kylrör samt på fläktbladen och hindrar full effekt eller så löses aluminiumen upp av vattnet som blandas med kemikalie

V-Ställd kylkondensor

Alla typer av kylkondensorer står oftast utomhus. Alger, kalk, ärgningar, salt, löv, fjädrar, pollen m.m fastnar på lameller och kylrör samt på fläktbladen och hindrar full effekt eller så löses aluminiumen upp av vattnet som blandas med kemikalie

Förångare

Dessa aggregat går 24/7 året runt och är oftast mycket smutsiga av damm, mögel, sand, kalk och jord. Truckarna river upp dammet när de kör runt i lokalerna samt att portarna öppnas och stängs hela tiden. Dammet fastnar på lamellerna och i droppskålarna

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan