Car workshops & paint box

Rengöring av Bilverkstäder & lackboxar

Car workshops & paint box

Car Workshop & Paint Box Cleaning – Whether it’s for floors or other surfaces, there are many different cleaning tasks to perform in workshops. Ultimately, this not only strengthens value retention – having a clean workshop also leads to happier employees and customers and higher productivity throughout the company.

THE IMPORTANCE OF CLEANLINESS AND ORDER IN THE WORKSHOP

Having a clean and tidy workshop is very important on several levels. Å ena sidan ger dessa faktorer kunderna ett positivt helhetsintryck av företaget och visar dem att deras fordon är i professionella händer och kommer att hanteras med försiktighet. Å andra sidan är en ren och städad miljö en viktig komponent för effektiva och säkra arbetsprocesser. Om man i varje arbetssteg måste avbryta för att smuts förhindrar nästa åtgärd kommer även de enklaste uppgifterna att ta mycket längre tid än nödvändigt och produktiviteten blir lägre.

RENLIGHETEN OCH SÄKERHETEN GÅR HAND I HAND I VERKSTADEN

Verkstadsrengöring inte bara ett nödvändigt ont när det gäller det estetiska utan är extremt viktigt ur ett säkerhetsperspektiv: Att ha rena golv – till exempel utan några oljepölar – innebär minimerade halkrisker, vilket är ett krav, och det förebygger risken för fallolyckor.

RENGÖRING AV LACKBOXAR

Paint boxes are meant where the cars are painted and dried after painting. Very even heat is applied here so that the paint dries nicely. In the floors there is an exhaust for air and fumes. The roof and sides of the painting box are heat-discharged.

When these units and ducts are blocked, the circulation of the air stops working. Particles of dust and paint will then be in the air of the paint box, which will give the paint small dots and become uneven. Detta medför extra arbete att polera bort prickarna och brukar ta mycket arbetstid och mantimmar.

Regardless of whether it concerns floors or other surfaces, there are many different cleaning tasks to perform in workshops. Ultimately, this not only strengthens value retention – having a clean workshop also leads to happier employees and customers and higher productivity throughout the company.

THE IMPORTANCE OF CLEANLINESS AND ORDER IN THE WORKSHOP

Having a clean and tidy workshop is very important on several levels. Å ena sidan ger dessa faktorer kunderna ett positivt helhetsintryck av företaget och visar dem att deras fordon är i professionella händer och kommer att hanteras med försiktighet. Å andra sidan är en ren och städad miljö en viktig komponent för effektiva och säkra arbetsprocesser. Om man i varje arbetssteg måste avbryta för att smuts förhindrar nästa åtgärd kommer även de enklaste uppgifterna att ta mycket längre tid än nödvändigt och produktiviteten blir lägre.

RENLIGHETEN OCH SÄKERHETEN GÅR HAND I HAND I VERKSTADEN

Verkstadsrengöring inte bara ett nödvändigt ont när det gäller det estetiska utan är extremt viktigt ur ett säkerhetsperspektiv: Att ha rena golv – till exempel utan några oljepölar – innebär minimerade halkrisker, vilket är ett krav, och det förebygger risken för fallolyckor.

RENGÖRING AV LACKBOXAR

Paint boxes are meant where the cars are painted and dried after painting. Very even heat is applied here so that the paint dries nicely. In the floors there is an exhaust for air and fumes. The roof and sides of the painting box are heat-discharged.

When these units and ducts are blocked, the circulation of the air stops working. Particles of dust and paint will then be in the air of the paint box, which will give the paint small dots and become uneven. Detta medför extra arbete att polera bort prickarna och brukar ta mycket arbetstid och mantimmar.

UPPRÄTTA ETT SERVICEAVTAL FÖR REGELBUNDEN STÄDNING I VERKSTAD OCH LACKBOXAR

Att ta fram en plan för regelbunden städning av verkstaden kan till en början låta som extra kostnad. Men på längre sikt lönar det sig att ha konsekvent rengöring av verkstaden. Det kommer till och med att ge kostnadsbesparingar. Det beror på att väl underhållna lokaler, fastigheter, golvbeläggningar och ventilationssystem, bevarar sitt värde längre så att de inte behöver bytas ut lika ofta.

SERVICEAVTAL FÖR MER OMFATTANDE GRUNDRENGÖRING I VERKSTAD OCH LACKBOXAR

Icke desto mindre behöver man fortfarande utföra grundligare rengöring med jämna mellanrum. Till exempel bör golvet få en extra noggrann rengöring, sällan använda områden behöver rengöras, filter bör rengöras eller ersättas, fläckar tas bort och specialavfall kasseras på rätt sätt och så vidare.

Grundrengöring av verkstaden ska schemaläggas med fasta, regelbundna intervaller. Om möjligt baserar man denna plan utifrån erfarenhet om när företaget har mindre att göra och de områden som ska rengöras är mindre upptagna än vanligt.

NEO METODEN

Walls and floors are heavily clogged with paint colors after years of painting Dessa växlare är så igensatta av slipdamm och lackdamm att växlarna slutar att fungera. Here we free them almost completely from the dirt with the NEO method.

Genom att NEO rengör aggregaten och kanalerna med NEO-metoden frigör vi passagen av smutsig luft och verkningsgraden får sin effekt igen. Besparing av pengar är mycket stor och omsättningen av fler bilar som lackeras ökar markant vilket leder till större omsättning för företaget.

Väggar och golv är mycket igensatta av lackfärger efter år av lackering. Detta tar vi enkelt bort med NEO-metoden.

Today, NEO has many workshops around the country we serve, and with the NEO method, has increased sales and extended the lifespan of the units

You can sign our service agreements where we have an annual cleaning and a monthly service review of the workshop. We also carry out replacements and adjustments of ventilation units and ducts.

Exempel på VANLIGA PROBLEMOMRÅDEN PÅ Bilverkstäder & lackboxar

Paint boxes

When these units and ducts are blocked, the circulation of the air stops working. Particles of dust and paint will then be in the air of the paint box, which will give the paint small dots and become uneven. Detta medför extra arbete att polera bort prickarna och brukar ta mycket arbetstid och mantimmar.

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan