Miljövänlig rengöring inom industri

Vår teknik och vår NEO-metod lämpar sig väl för rengöring och avfettning i industrimiljöer. Rengöring med CO2 lämnar inga rester. Därför är metoden lämplig i kontakt med känsliga områden med elkontakter och halvledare.

Elskåp

Elskåp är med många smutsiga kontakter  en brandrisk. En liten skada i en av sladdarna kan antända damm som ansamlats och bildat en legering på sladdarna. 

Limsprutor

Limsprutor drar ofta till sig smuts som bildar legering. NEO-metoden går utmärkt att tillämpa på industriella limsprutor. 

FÖRE
EFTER

Ställage

NEO-metoden som rengörings- och avfettningsprocess  ger inget vattenavfall. Inga kemikalier eller lösningsmedel används som annars riskerar skada utrustning.  

Ställverk

Lackboxar

Lackboxar har ofta ventilationssystem. Dessa optimeras och rengörs med NEO-metoden.