Nordisk energioptimering

Nordisk Energioptimering Experter inom energioptimering & rengöring av värme-och kylanläggningar i fastigheter och industri

Ett helsvenskt företag med en egenutvecklad dokumenterat, miljövänlig teknik.

Vill du har hjälp att starta ett serviceavtal för ditt företag eller kanske du är vårat framtida fritidsombud?

Om oss

Välkommen
till
Nordisk energioptiomering

NEO-metoden – en unik rengöring för trygg och säker luftmiljö i era lokaler.  Metoden baseras på koldioxid-is i fast form, CO2 – helt utan kemikalier.  

  • Snabb metod – litet driftstopp
  • Optimerar effekt på anläggningar
  • Ger nytt liv åt maskiner och anläggningar
  • ROI efter 6-12 månader.
  • Inga restprodukter

Vill du hjälpa till att Energioptimera vårt samhälle ?

Vanliga Problemområden

Exempel på några vanliga problemområden som vi tillhandahåller tjänster för

KYLAGGREGAT

Rengöring av Kyltorn

Kyltorn

Kylrören och väggarna i kyltornen är oftast beklädda med mycket kalk och mossa samt alger. Genom att tömma ut vattnet i aggregatet kan vi börja ta bort beläggningen och frigöra ytorna från beläggningarna som täcks inuti aggregatet. 

Kylkondensorer

Alla typer av kylkondensorer står oftast utomhus. Alger, kalk, ärgningar, salt, löv, fjädrar, pollen m.m fastnar på lameller och kylrör samt på fläktbladen och hindrar full effekt eller så löses aluminiumen upp av vattnet som blandas med kemikalie

V-Ställd kylkondensor

Alla typer av kylkondensorer står oftast utomhus. Alger, kalk, ärgningar, salt, löv, fjädrar, pollen m.m fastnar på lameller och kylrör samt på fläktbladen och hindrar full effekt eller så löses aluminiumen upp av vattnet som blandas med kemikalie

Förångare

Dessa aggregat går 24/7 året runt och är oftast mycket smutsiga av damm, mögel, sand, kalk och jord. Truckarna river upp dammet när de kör runt i lokalerna samt att portarna öppnas och stängs hela tiden. Dammet fastnar på lamellerna och i droppskålarna

övriga problemområden

lageRINREDNING & STALLAGE

Våra livsmedelslager och kyllager har oftast mycket med smuts, fetter, mögel eller andra föroreningar av material som inte skall vara på stallagen. Det är mycket ofta svartmögel i kyllagrens tak eller ovanför varuportarna pga daggpunkten som blir mellan kylan och värmen när portarna hela tiden öppnas och stängs.

Lackboxar

När dessa aggregat och kanaler sätts igen slutar cirkulationen av luften fungera. Partiklar av damm och färg kommer då att finnas i lackboxens luft vilket kommer ge lacken små prickar och bli ojämn. Detta medför extra arbete att polera bort prickarna och brukar ta mycket arbetstid och mantimmar.

Limsprutor i fabrik

I industrier finns det många områden och maskiner som inte eller skall rengöras med vatten och kemikalier. NEO har stor och bred erfarenhet av rengöring inom olika maskindelar samt maskinparker. Hör av er så hjälper vi er med era frågor, funderingar och problem i fabriken som behöver lösas.

Rengöring av elskåp och ställverk

Elskåp

Elskåp och ställverks rengöring har NEO tagit fram en metod som är mycket effektiv. Vi stänger av strömmen till varje enhet som vi jobbar med och rengör med en av världens minsta och effektivaste is-blästrar på marknaden. Vi rengör ALLT i skåpet/ställverket utan att skada en lödning, microchip eller komponent

SANERING, RENOVERING, MÖGEL OCH BRAND

Mögel

Nordisk Energioptimering erbjuder helhetslösningar för att ta itu med fuktproblem, mögelutbrott och förhindra att de återkommer. Vi utför saneringsarbeten i både byggnadens interiörer och underjordiska utrymmen .

Renovering

Neo-metoden är perfekt för yttertak och fasader där luftburna föroreningar vanligtvis fastnar med deras mögel och skräp; eftersom det inte heller krävs någon efterbehandling efter appliceringen - det kan inte bli enklare!

Brand

En brandsanering går ut på att få bort så mycket partiklar som möjligt från röken och även all lukt och missfärgningar som kan uppstå på olika ytor där branden uppstått.

Läs våra senaste nyhteer

Nyheter & Artiklar

Får våra nyheter

Nyhetsbrev

Läs mer om vårat deltagande här och få gratisbiljett till mässan