Värmeåtervinningsaggregat, luft och ventilation

Värmeåtervinningsaggregat och aggregat för luft och ventilation tar vara på varma luftströmmar som annars skulle släppas ut och använder dem åt uppvärmning.  All luft som strömmar drar med sig partiklar. Partiklar i luften och fett bildar med tiden en legering som blockerar luftströmmens kanaler och lameller. Värmeåtervinningsaggregat och annan teknik baserad på luftflöde måste vara rena för att arbeta optimalt.  Det är dem vi rengör med NEO-metoden.  

Roterande växlare

 Roterande värmeväxlare har  ett roterande hjul med flera små kanaler av metall.  Den varma frånluften värmer kanalerna och överför värme till den kalla tilluften. 

Korsväxlare

En korsväxlare – kallas även korsvärmeväxlare eller  korsströmsvärmeväxlare – är konstruerade som två korsade luftkanaler.  Kanalerna består av tunna aluminiumlameller  Varm luft innifrån värmer lamellerna och överför värme till den kallare tilluften. 

En ren korsväxlar-lamell. Luften kan flöda fritt och effektivt värma upp och ventilera.

På den här lamellen har smuts lagrats. Luften flödar inte fritt, och luftväxlingen blir ineffektiv. Med tiden framkallas ohälsosam luft. 

Ridåvärmare

Små och stora öppningar till byggnader och fastigheter har ett naturligt luftflöde. Varm luft stiger. I den övre sektionen av öppningen strömmar uppvärmd ”dyr”  luft ut.  I den undre strömmar kall luft in.  På vintern, blir det snart kyligt i byggnaden.  Genom att arrangera  en luftridå med en ridåvärmare, blåser den  varma luften tillbaka in i byggnaden.  Så spar vi  på ”dyr” uppvärmd luft. 

Nålbatteri

Ett nålbatteri – även kallad nålvärmeväxlare  – används ofta i kalla miljöer, där inluften är mycket kall eller fuktig.  Batteriet installeras istället för uteluftsgaller och skyddar  systemet från fukt, isbildning och partiklar i luften.