Kylaggregat

Kylanläggningar är typiskt högt placerade.  Många står på taket ovanför industribyggnader.  Andra kan hänga högt uppe i taket inne i en lokal. Detta kan göra rengöringen desto svårare. Kylanläggningar släpper ut varm ånga som kan bli en grogrund för bakterier och skadliga mikrorganismer.  Vi har erfarenhet av rengöring av de flesta typer av av kylaggregat.

Kyltorn

Det är en  god dé att se över kyltorn regelbundet. De driftstopp de kan framkalla kan bli mycket kostsamma. Stående utomhus, med utsläpp av fukt är det  inte ovanligt att lameller täcks med mossa.  

Kylkondensorer

Kylkondensorer – vare sig de står inomhus eller utomhus – samlar på sig damm. Filter och lameller måste rengöras för att fungera optimalt. 

V-ställd kylkondensor

I bostadsområden och på icke – industriella fastigheter är de låga kompakta V-ställda kylkondensorerna vanliga. Som alla andra kylaggregat samlar de lätt på sig smuts som bildar legering där ångan släpps. De finns i flera olika storlekar – från någon meter hög till över två meter höga. De placeras så gott som alltid utomhus på tak.  

Förångare

Förångare – eller – förångningskylare – står ofta inomhus och fungerar som en industriell version av  en luftkonditionering. De ansamlar damm och måste rengöras för undvika dålig inandningsluft.