Fördelar

Fördelar med NEO-metoden

 • Mycket god rengöringseffekt
 • Ingen slipeffekt och påverkan på material som rengörs
 • Ingen tillförsel av vatten
 • Ingen restprodukt av isen
 • Lämnar en torr och ren yta
 • Miljövänlig och tidsbesparande
 • Minskat behov av att skydda omgivning vid rengöring
 • Mycket god kontrollerbarhet.

Fördelar vid rengöring av el-områden

 
 • Lätt att komma åt i ett svårtillgängligt arbetsområde
 • Effektivare än högtrycksluft,  som ofta bara blåser bort det yttersta dammlagret
 • Åtgärdar både damm och fett
 • Skonsam mot känsliga el-komponenter

 

Miljövinster

 • Inget avloppsvatten
 • Ingen användning av aggressiva och miljöfarliga kemikalier
 • Tillför inget kontaminerat sekundäravfall

Tid och pengar

 • ”Uttjänta” aggregat och maskiner får nytt liv. Slit och släng sparas in. 
 • Minimala avbrott i produktionen
 • I vissa fall är avbrott inte nödvändigt
 • Litet efterarbete
 • Lägre kostnad för avfallshantering
 • Ingen materialpåverkan
 • Minimala driftstopp
 • Minimalt efterarbete; enkel insamling och hantering av avfall från rengöringen.
 • Ingen eller ringa demontering nödvändig.