Vi arbetar flexibelt  efter våra kunders förutsättningar. Vårt standardförfarande är att besiktiga, åtgärda och rapportera. 

Kontakta mig om du vill veta mer!
Patrick Rom, Säljchef
0761-666741

1. BESIKTNING

inspektionsprotokoll

Status och inventering. Mekanisk översyn. Förslag på åtgärder och förbättringar via statusrapport.

2. ÅTGÄRD

åtgärd med neo-metoden

När besiktningen är klar – och vi tagit beslut om omfattningen av vår insats med er – skrider vi till verket.

3. RAPPORT

rapport om status i aggregat

Efter våra åtgärder  sammanställer vi  rapport som vi överlämnar till er. 

Kontakta mig om du vill veta mer!
Patrick Rom, Säljchef
0761-666741

DEN STORA ANALYSEN. UTFÖRS AV EN AV VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Före- och efteranalys av inandningsluft.

vi har fler förslag

Låt oss skräddarsy
ett förslag åt er!