Anlita Nordisk EO

Vi arbetar flexibelt  efter våra kunders förutsättningar. Vårt standardförfarande är att besiktiga, åtgärda och rapportera. 

BESIKTNING

inspektionsprotokoll

Status och inventering. Mekanisk översyn. Förslag på åtgärder och förbättringar via statusrapport.

ÅTGÄRD

åtgärd med neo-metoden

När besiktningen är klar – och vi tagit beslut om omfattningen av vår insats med er – skrider vi till verket.

RAPPORT

rapport om status i aggregat

Efter våra åtgärder  sammanställer vi  rapport som vi överlämnar till er. 

Kontakta mig om du vill veta mer!
Patrick Rom, Säljchef
0761-666741

DEN STORA ANALYSEN. UTFÖRS AV EN AV VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Före- och efteranalys av inandningsluft.

vi har fler förslag

Låt oss skräddarsy
ett förslag åt er!